User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2024-05-29

In Gods aanwezigheid

Hoe meer ik de Heer roep
hoe meer ik zijn Aanwezigheid kan voelen.
Dag na dag brengt Hij mij dichter
bij zijn Liefde.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
u schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen,
dat ik altijd het recht op leven
van anderen zal respecteren.

Bewustzijn

Heer, U gaf me deze nacht
om uit te rusten en te slapen.
Laat me tijdens deze dag
uw goedheid voor mij niet vergeten.
Leid me,
zodat ik uw zegen kan delen met anderen.

Het Woord van God

Marcus 10:32-45

In die tijd trokken de leerlingen voort, op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit; zij waren ontdaan en ook die Hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de twaalf terzijde en begon hun te spreken over wat Hem zou overkomen: 'Wij gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hogepriesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren; ze zullen Hem bespotten en bespuwen, Hem geselen en doden, maar drie dagen later zal Hij verrijzen.'

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, naar Hem toe en zeiden: 'Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij vragen.' Hij antwoordde hun: 'Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?' Zij zeiden Hem: 'Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten.' Maar Jezus zei hun: 'Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt wordt?' Zij antwoordden Hem: 'Ja, dat kunnen wij.' 'Inderdaad, - gaf Jezus toe – de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee ik gedoopt word zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.'

Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: 'Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij ú niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jakobus en Johannes wilden de ereplaatsen voor zichzelf. Hoe vaak raken volgelingen van Jezus verstrikt in het najagen van roem, eretitels en eretekens, in de waan dat ze op die manier God eren! Jezus was meer geïnteresseerd in hun bereidheid om uit dezelfde beker te drinken als Hijzelf. Ik vraag de genade om uit de beker te drinken als die mij wordt aangereikt en niet verleid te worden door de aantrekkingskracht van prestige.
  • ‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ In mijn gebed sta ik stil bij deze woorden van Jezus en besef ik hoe waar zijn woorden zijn. Ik beluister ze als een oproep ook voor mij: om ze mij eigen te maken omdat ik verlang een leven te leiden van dienstbaarheid aan anderen. Ik vraag vergeving voor de situaties waarin ik ervoor kies om gediend te worden in plaats van te dienen.

Gesprek

Ik begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die ik zojuist las.
Welk deel ervan raakt in mij een gevoelige snaar ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
 - of een of ander verhaal dat ik onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in mijn Gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst mij misschien probeert te zeggen?

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten