User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2024-05-24

In Gods aanwezigheid

U Heer hebt mij geroepen bij mijn naam.
Die naam heeft U geschreven in de palm van uw hand.
Laat mijn vertrouwen in U groeien.
Laat me nooit wanhopig worden.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende
dat een ruwe en vormeloze boomstronk
nooit zou geloven
wat voor een standbeeld hij kon worden,
dat hij bewonderd zou kunnen worden
als een wonder van beeldhouwkunst.
Hij zou zichzelf nooit overleveren
aan de beitel van de beeldhouwer,
die door zijn genie al ziet
wat de boomstronk worden kan.
 
Ik vraag om de genade
om mezelf te laten vormen
door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer,
breng ik mijn gedachten naar U.
Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.
Ik vind rust en verkwikking
in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Marcus 10:1-12

In die tijd vertrok Jezus en ging naar het gebied van Judea en het Overjordaanse. Ook daar kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe en als naar gewoonte onderrichtte Hij hen. Er kwamen ook Farizeeën die Hem vroegen: 'Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?' Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.

Hij antwoordde hun met een wedervraag: 'Wat heeft Mozes u voorgeschreven?' Zij zeiden: 'Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en haar weg te zenden.' Doch Jezus antwoordde hun: 'Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: 'Wie zijn vrouw wegzendt en een ander huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk.'

 

 

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De meeste mensen treden in het huwelijk of verbinden zich aan een andere roeping met veel goede wil en met de bedoeling een duurzame, levenslange relatie op te bouwen. Het is een hoop die om allerlei redenen soms niet wordt gerealiseerd.
  • De weg van Jezus is er altijd een van mededogen, liefde en genezing. Waar gebrokenheid is, wordt altijd de mogelijkheid tot genezing aangereikt. Wij worden herinnerd aan het prachtige gebed van de heilige Teresa – ´Christus heeft nu geen lichaam meer, alleen het uwe´. Hoe kunnen wij instrumenten zijn van Gods genezing en mededogen voor hen die in hun leven en in hun relaties gebrokenheid ervaren?

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten