User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-22

In Gods aanwezigheid

God is bij me, meer nog:
Hij is in me.
Ik word even stil bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
hier en nu.

Vrijheid

Heer, U hebt mij geschapen
om in vrijheid te leven.
Mag uw heilige Geest mij leiden
om U in alle vrijheid te volgen.
Wek in mijn hart het verlangen
U te kennen en van U te houden,
meer en meer elke dag.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Lucas 8:1-3

In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het rijk Gods. De twaalf vergezelden Hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Heer, de twaalf apostelen worden herinnerd. De vrouwen worden vaak vergeten, maar hun aanwezigheid zou de Joden versteld hebben doen staan. Zij waren de andere leden van groep die rondreisde en die U niet alleen steunden, maar ook hun reputatie op het spel zetten door met mannen op pad te gaan. Voor deze groep vrouwen, waaronder de krachtige vrouwen zoals Johanna en de ex-prostituee Magdalena, was het schandalig om huis en haard te verlaten en met een rabbi op reis te gaan. Ze toonden de liefde en moed van grote christelijke vrouwen door de eeuwen heen.
  • De aanwezigheid van vrouwen onder de leerlingen van Jezus was in strijd met de cultuur en hoogst ongebruikelijk. De ene was een vrouw die door demonen was gekweld en de andere behoorde tot de hofhouding van Herodes - mensen die ongetwijfeld voor commentaar op Jezus zouden hebben gezorgd als zij met Hem werden gezien. Jezus kwam om een einde te maken aan de gevestigde orde en een nieuwe wereldorde tot stand te brengen. Hij ging tegen veel gebruiken van de cultuur en religie in, als die in strijd waren met de liefde en rechtvaardigheid, en zijn vriendschap met vrouwen was een van de belangrijkste.

Gesprek

De gave van het woord
is een wonderbaar geschenk.
Geef dat ik dit geschenk
met veel fijngevoeligheid gebruik .
Laat mij niet te vlug harde woorden spreken,
noch woorden die kwetsen
of boordevol woede zijn.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten