User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-22

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:


Hij wil in mij wonen. Hij houdt me in leven.


Ik neem de tijd om mij te openen voor  zijn scheppende aanwezigheid


in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,


in heel mijn leven.

Vrijheid

Vele landen lijden op dit ogenblik
onder de verschrikkingen van de oorlog.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid
voor mijn eigen vrijheid.
Ik bid voor alle gevangenen en gijzelaars.

Bewustzijn

Wetend dat God onvoorwaardelijk van me houdt,
kan ik eerlijk zijn over wie ik ben.
Hoe was de afgelopen dag,
en hoe voel ik me nu?
Ik deel mijn gevoelens openlijk met de Heer.

Het Woord van God

Lucas 8:1-3

In die tijd trok Jezus predikend rond door stad en dorp en verkondigde de blijde boodschap van het rijk Gods. De twaalf vergezelden Hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes' rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Heer, de twaalf apostelen worden herinnerd. De vrouwen worden vaak vergeten, maar hun aanwezigheid zou de Joden versteld hebben doen staan. Zij waren de andere leden van groep die rondreisde en die U niet alleen steunden, maar ook hun reputatie op het spel zetten door met mannen op pad te gaan. Voor deze groep vrouwen, waaronder de krachtige vrouwen zoals Johanna en de ex-prostituee Magdalena, was het schandalig om huis en haard te verlaten en met een rabbi op reis te gaan. Ze toonden de liefde en moed van grote christelijke vrouwen door de eeuwen heen.
  • De aanwezigheid van vrouwen onder de leerlingen van Jezus was in strijd met de cultuur en hoogst ongebruikelijk. De ene was een vrouw die door demonen was gekweld en de andere behoorde tot de hofhouding van Herodes - mensen die ongetwijfeld voor commentaar op Jezus zouden hebben gezorgd als zij met Hem werden gezien. Jezus kwam om een einde te maken aan de gevestigde orde en een nieuwe wereldorde tot stand te brengen. Hij ging tegen veel gebruiken van de cultuur en religie in, als die in strijd waren met de liefde en rechtvaardigheid, en zijn vriendschap met vrouwen was een van de belangrijkste.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten