User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-21

In Gods aanwezigheid

God is bij me, meer nog:
Hij is in me.
Ik word even stil bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
hier en nu.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens.
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade
om mij geborgen te weten in zijn Geest.

Bewustzijn

Ik ga na hoe ik me vandaag van binnen voel.
Ben ik moe, mat, gestresseerd?
Mocht dit het geval zijn,
kan ik dan proberen
om de onrust die me verstoort los te laten?

Het Woord van God

Matteüs 9:9-13

In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de farizeeën dat zagen zeiden ze tot de leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: 'Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars te roepen.' '

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus streeft ernaar om de morele en sociale verschoppelingen van de samenleving de hand te reiken. Hij beschouwt hen als zijn vrienden. Als tollenaar voor het Romeinse bezettingsleger was Matteüs door iedereen gehaat. Wat een bemoediging voor zijn eigenwaarde dat Jezus het goede in hem ziet en wil dat hij deel gaat uitmaken van deze boeiende nieuwe beweging! Hoe ik mezelf ook zie, Jezus ziet ook mij als een vriend.
  • Matteüs geeft een groot feest en nodigt iedereen, die door het religieuze systeem wordt afgewezen, uit om samen met hem te vieren. Jezus hield ervan om samen met anderen de maaltijd te gebruiken: niemand mocht worden uitgesloten van 'tafelgemeenschap' met Hem. Hij zegt nooit: 'Ik ga niet bij die persoon zitten! Hier hebben we een beeld van de eucharistie - gemeenschap met Christus en gemeenschap met elkaar, met niemand op de ongewenste gastenlijst.

Gesprek

Een gesprek vereist spreken èn luisteren.
Moge ik, wanneer ik met Jezus spreek,
ook leren stil te zijn en te luisteren.
Ik merk de vriendelijkheid
in zijn ogen en zijn glimlach
vol liefde wanneer Hij naar mij kijkt.
Ik kan volkomen eerlijk zijn met Jezus
wanneer ik Hem vertel
over mijn angsten en mijn twijfels.
Ik zal Hem vragen mij te helpen om mijzelf
helemaal aan zijn zorg toe te vertrouwen,
om mijzelf aan Hem over te geven,
in de zekerheid dat Hij altijd
dàt wil wat het beste is voor mij.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten