User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-21

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren naar God
die liefde en leven is.

Vrijheid

Heer, schenk mij uw genade
opdat ik in dit leven
gevrijwaard word
van de uitwassen in deze wereld.
Laat mij niet verstrikt raken
in het nastreven van rijkdom.
Mogen mijn hart en mijn geest
vrij zijn om U lief te hebben
en te dienen.

Bewustzijn

Wetend dat God
onvoorwaardelijk van me houdt,
kijk ik eerlijk naar de afgelopen dag,
wat er gebeurd is en hoe ik me voelde.
Ben ik dankbaar om iets?
Dan dank ik.
Is er iets waar ik spijt van heb?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Matteüs 9:9-13

In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de farizeeën dat zagen zeiden ze tot de leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: 'Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars te roepen.' '

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus streeft ernaar om de morele en sociale verschoppelingen van de samenleving de hand te reiken. Hij beschouwt hen als zijn vrienden. Als tollenaar voor het Romeinse bezettingsleger was Matteüs door iedereen gehaat. Wat een bemoediging voor zijn eigenwaarde dat Jezus het goede in hem ziet en wil dat hij deel gaat uitmaken van deze boeiende nieuwe beweging! Hoe ik mezelf ook zie, Jezus ziet ook mij als een vriend.
  • Matteüs geeft een groot feest en nodigt iedereen, die door het religieuze systeem wordt afgewezen, uit om samen met hem te vieren. Jezus hield ervan om samen met anderen de maaltijd te gebruiken: niemand mocht worden uitgesloten van 'tafelgemeenschap' met Hem. Hij zegt nooit: 'Ik ga niet bij die persoon zitten! Hier hebben we een beeld van de eucharistie - gemeenschap met Christus en gemeenschap met elkaar, met niemand op de ongewenste gastenlijst.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten