User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-20

In Gods aanwezigheid

Het kloppen van mijn hart,
het in en uit van mijn adem,
het komen en gaan van mijn gedachten,
de bewegingen van mijn gemoed,
al dat leven in mij verwijst
naar Gods voortdurende scheppingskracht.
Ik word stil en richt mijn aandacht
op zijn aanwezigheid in mij.

Vrijheid

In alle dingen schuilt voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens
zijn vaak gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus
en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Lucas 7:31-35

In die tijd zei Jezus: 'Waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 'Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild.' Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: 'Hij is van de duivel bezeten!' De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: 'Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!' Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • God wil dat we ons verheugen over de goede dingen van het leven. We mogen onze vriendschap, huwelijk en gezin, geboortes, successen en uitdagingen vieren. God zal ons uiteindelijk vragen: ´Heb je genoten van mijn schepping?´ God hoopt op een 'Ja!’ als antwoord.
  • Maar het leven heeft ook een andere kant. We zijn geroepen Jezus te volgen in het breken van het brood en in het drinken van de beker van zijn lijden. Ik zie er tegenop, Heer, om dagelijks uw kruis op te nemen. Ik schuw pijn, lijden en verlies. Leer mij om U te vinden in het lijden. Passie van Christus, troost mij! Troost betekende oorspronkelijk 'moed en kracht geven' in plaats van 'pijn doen verdwijnen'.

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten