User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-20

In Gods aanwezigheid

Eeuwige, ik kom naar U in dit ogenblik.
Vervul mijn hart en mijn hele bestaan
met het wonder van uw aanwezigheid.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende dat een ruwe en vormeloze boomstronk nooit zou geloven


wat voor een standbeeld het kon worden, dat het bewonderd zou kunnen worden als een wonder van beeldhouwkunst.


Het zou zichzelf nooit overgeven aan de bijtel van de beeldhouwer,


die door zijn genie al ziet wat de boomstronk worden kan.


Ik vraag om de genade om mezelf gevormd te laten worden door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Als ik de warmte van de zon
op mijn gezicht voel
ben ik me bewust van
Jouw aanwezigheid
in onze wereld.

Het Woord van God

Lucas 7:31-35

In die tijd zei Jezus: 'Waarmee zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Op wie gelijken ze? Ze gelijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 'Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en gij hebt niet gehuild.' Immers, Johannes de Doper is gekomen, eet geen brood en drinkt geen wijn en gij zegt: 'Hij is van de duivel bezeten!' De Mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel, en gij zegt: 'Kijk die gulzigaard en wijndrinker, die vriend van tollenaars en zondaars!' Maar de wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • God wil dat we ons verheugen over de goede dingen van het leven. We mogen onze vriendschap, huwelijk en gezin, geboortes, successen en uitdagingen vieren. God zal ons uiteindelijk vragen: ´Heb je genoten van mijn schepping?´ God hoopt op een 'Ja!’ als antwoord.
  • Maar het leven heeft ook een andere kant. We zijn geroepen Jezus te volgen in het breken van het brood en in het drinken van de beker van zijn lijden. Ik zie er tegenop, Heer, om dagelijks uw kruis op te nemen. Ik schuw pijn, lijden en verlies. Leer mij om U te vinden in het lijden. Passie van Christus, troost mij! Troost betekende oorspronkelijk 'moed en kracht geven' in plaats van 'pijn doen verdwijnen'.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten