User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-09-15

In Gods aanwezigheid

U Heer hebt mij geroepen bij mijn naam.
Die naam heeft U geschreven in de palm van uw hand.
Laat mijn vertrouwen in U groeien.
Laat me nooit wanhopig worden.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade om mij geborgen te weten
in zijn Geest.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Johannes 19:25-27

Terwijl de soldaten hiermee bezig waren 
stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad 
zei Hij tot zijn moeder: 
'Vrouw zie daar uw zoon.' 
Vervolgens zei Hij tot de leerling: 
'Zie daar uw moeder.' 
En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Maria maakte ruimte in haar hart en lichaam opdat God in de wereld kon komen. Hier werd haar gevraagd om ruimte te maken voor mij, en dat doet ze graag.
  • Vroeger verwees men soms naar Maria als ‘De Madonna van de Schurken’, een grappige titel die haar toegedicht werd door zondaars die de tekst van vandaag wel erg letterlijk namen! De ‘schurken’ kozen ervoor om te geloven dat de mantel van Maria iedereen bedekt. Tenslotte, zo redeneerden ze, is iedereen een broeder of zuster voor wie haar Zoon stierf. Dus, het maakt niet uit hoe slecht sommige zondaars zouden kunnen zijn, ze zijn leden van haar familie. Misschien kenden deze mensen het hart van God beter dan de theologen? Een moeder verstoot haar kinderen nooit, zelfs al zijn ze tegendraads, dus ook ik kan mijn plekje vinden onder haar mantel.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten