User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-06-02

In Gods aanwezigheid

Laat mij niet afdwalen van uw aanwezigheid, Heer,
want zonder U ben ik als een verloren schaap
dat doelloos rondzwerft.

Vrijheid

Heer God, ik dank u voor het geschenk
van de vrijheid.


Help mij om dit geschenk integer te gebruiken.
Ik ben vrij om mijn eigen keuzes te maken.


Help mij om voor U te kiezen,
om als een christen te leven
door zorg te dragen voor anderen


Maak dat ik diegenen die het minder goed
getroffen hebben dan ikzelf,
niet uit het oog verlies:
mensen die onderdrukt worden,
in gevangenschap leven
of de vrijheid niet hebben
om openlijk hun geloof te belijden.


Help mij om steeds uw heilige wil te zoeken,
in al de gebeurtenissen van mijn leven.

Bewustzijn

"Er is een tijd en een plaats voor alles",
luidt het spreekwoord.
Heer, geef dat ik er altijd
naar mag verlangen
om tijd door te brengen
in uw aanwezigheid.
Om uw roepstem te horen.

Het Woord van God

Marcus 11:11-25

In die tijd trok Jezus Jeruzalem binnen, de tempel in. Nadat Hij er alles in ogenschouw had genomen keerde Hij, omdat het al laat was, met de twaalf naar Betanië terug.

Toen zij de volgende dag Betanië verlaten hadden kreeg Hij honger. Hij zag in de verte een vijgeboom in blad staan en ging kijken of Hij er misschien iets aan kon vinden; maar bij de boom gekomen vond Hij niets dan bladeren; het was trouwens niet de tijd van de vijgen. Daarom richtte Hij zich tot de boom en zei: 'Niemand zal in eeuwigheid nog vruchten van je eten!' Zijn leerlingen hoorden dat.

Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging Hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen; Hij wierp de tafels van de geldwisselaars omver en de stoeltjes van de duivenverkopers, en ook duldde Hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En Hij gaf hun als verklaring: 'Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.' De hogepriesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om Hem ter dood te brengen. Ze vreesden Hem namelijk omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer.

‘s Morgens kwamen zij langs de vijgeboom en zagen dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: 'Meester, kijk! De vijgeboom die Gij vervloekt hebt, is verdord.' Jezus antwoordde hun: 'Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u: Als iemand tot deze berg zegt: Hef u op en stort u in de zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg Ik u: Alles wat ge in het gebed vraagt, gelooft dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen.'

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het evangelie van vandaag beschrijft twee handelingen van Jezus waarvan de betekenis veel verder gaat dan de handeling zelf. Door deze handelingen verrast en verontrust Jezus ons misschien zelfs, en dit zet ons aan het denken. Hij gaat de tempel binnen en verdrijft de verkopers, waarbij Hij zeer krachtige taal gebruikt. De tempel was de heiligste plaats voor de Joden, en Jezus doet zelfs op die plaats zijn gezag gelden. Geen wonder dat de hogepriesters en de schriftgeleerden een manier zochten om van Hem af te komen, want Hij daagde heel duidelijk hun gezag uit en won daarmee de bewondering en sympathie van het volk.
  • De andere actie is zelfs nog verrassender en verontrustender: de vervloekte vijgenboom verdort in één dag en we kunnen dit alleen maar begrijpen als een profetisch teken. Jezus komt naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, maar vindt de stad en haar leiders onvruchtbaar, niet in staat om Hem te verwelkomen naar wie ze beweerden te verlangen. Net als de vijgenboom zonder fruit, zal Hij verwelken en sterven. Jezus daagt me uit om vrucht te dragen, en niet alleen te leven van nostalgie naar het glorieuze verleden.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten