User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-27

In Gods aanwezigheid

U Heer hebt mij geroepen bij mijn naam.
Die naam heeft U geschreven in de palm van uw hand.
Laat mijn vertrouwen in U groeien.
Laat me nooit wanhopig worden.

Vrijheid

Datgene wat me het meest verhindert
om werkelijk vrij te zijn,
is mijn neiging om verstrikt te geraken
in angsten en verwachtingen
over wat ik 'had moeten' of 'zou moeten' zijn.
Vaak heb ik reflexen die me verlammen .
en me verhinderen om nieuwe ruimtes te ontdekken .
waarbinnen ik kan groeien.
Ik bid en vraag om een grotere innerlijke vrijheid.
om de nieuwe uitdagingen aan te gaan
die God van mij verlangt.

Bewustzijn

Als ik de warmte van de zon
op mijn gezicht voel
ben ik me bewust van
Jouw aanwezigheid
in onze wereld.

Het Woord van God

Johannes 21:20-25

In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie Jezus veel hield, hem volgde; dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die U zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: 'Wat dan met hem?' Waarop Jezus hem zei: 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen!'

Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?' Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Op grond van deze uitspraak hebben sommigen gedacht…! - lezen we in de tekst. In een van de verhalen van C.S. Lewis wordt de hoofdpersoon - die een Christusfiguur is - uitgedaagd en ondervraagd over de manier waarop hij met een ander is omgegaan. Hij antwoordt: ‘Ik vertel niemand iets anders dan zijn of haar eigen verhaal!’ Het komt mij niet toe me te bemoeien met wat er gaande is tussen de anderen en God…
  • Speculaties over het leven of het doen en laten van andere mensen helpen hen echt niet vooruit. Wat kan ik leren over mezelf uit het feit dat ik de neiging heb om te speculeren over anderen?

Gesprek

Ik vind niet altijd zo gemakkelijk
de juiste woorden, Heer.
Kijk in mijn hart
en zie daar mijn hunkering naar vrede.
Zorg voor mij, Heer.
Ik weet zeker
dat Gij mij altijd nabij zijt.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten