User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-27

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren naar God
die liefde en leven is.

Vrijheid

Ik vraag om de genade om te geloven
in wat ik zou zijn, in wat ik zou kunnen
als ik zou toelaten dat God,
mijn liefhebbende Schepper,
mij voortdurend blijft scheppen, leiden en kneden.

Bewustzijn

Hoe voel ik me werkelijk?
Vrolijk? Bedroefd?
Misschien voel ik me heel vredig en gelukkig
of misschien gefrustreerd, bezorgd, kwaad...
Ik erken hoe ik me echt voel.
God houdt van mij zoals ik werkelijk ben.

Het Woord van God

Johannes 21:20-25

In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie Jezus veel hield, hem volgde; dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die U zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: 'Wat dan met hem?' Waarop Jezus hem zei: 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet Mij volgen!'

Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: 'Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?' Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze een voor een beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Op grond van deze uitspraak hebben sommigen gedacht…! - lezen we in de tekst. In een van de verhalen van C.S. Lewis wordt de hoofdpersoon - die een Christusfiguur is - uitgedaagd en ondervraagd over de manier waarop hij met een ander is omgegaan. Hij antwoordt: ‘Ik vertel niemand iets anders dan zijn of haar eigen verhaal!’ Het komt mij niet toe me te bemoeien met wat er gaande is tussen de anderen en God…
  • Speculaties over het leven of het doen en laten van andere mensen helpen hen echt niet vooruit. Wat kan ik leren over mezelf uit het feit dat ik de neiging heb om te speculeren over anderen?

Gesprek

Wat beroert mij als ik bid?
Voel ik me getroost,
in de war of laat het me koud?
Ik beeld me in dat Jezus zelf
aan mijn zijde staat of zit,
en ik deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten