User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-25

In Gods aanwezigheid

" Kom tot rust en weet dat Ik uw God ben."
Leid mij met uw Geest, Heer,
zo zal ik uw lieve aanwezigheid meer en meer zoeken.
Bij U immers vind ik rust en verkwikking
midden deze hectische wereld.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade om mij geborgen te weten
in zijn Geest.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Johannes 17:20-24

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, niet voor hen alleen bid Ik maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals gij, Vader, in Mij en Ik in u: dat zij ook in ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat gij Mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn: Ik in hen en gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld zal erkennen, dat gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals gij Mij hebt liefgehad.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus’ gebed voor de eenheid, "opdat zij één zijn", kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Deze 'eenheid' is iets veel groter en dieper dan uniformiteit, dan mensen die hetzelfde geloof belijden en dezelfde religieuze praktijken naleven. Dit is een eenheid waarin liefde wordt gegeven en ontvangen, een liefde die de verschillen omarmt. Jezus en de Vader zijn weliswaar één, maar blijven van elkaar onderscheiden. De discipelen zijn weliswaar één met Jezus, maar behouden hun eigen identiteit en individualiteit.
  • Heer, help me te begrijpen dat liefde wel verschil inhoudt, maar geen verdeeldheid.

Gesprek

Ik denk eraan dat ik nog steeds
in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
 naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten