User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-24

In Gods aanwezigheid

Elk ogenblik van de dag of de nacht
kan ik Jezus roepen.
Hij kijkt altijd naar me uit,
Hij luistert naar mijn roep.
Wat een wonderlijke zegen.
Geen nood aan telefoon of e-mail.
Voor Hem is mijn fluisteren  genoeg.

Vrijheid

Vele landen lijden op dit ogenblik
onder de verschrikkingen van de oorlog.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid
voor mijn eigen vrijheid.
Ik bid voor alle gevangenen en gijzelaars.

Bewustzijn

Wetend dat God onvoorwaardelijk van me houdt,
kan ik eerlijk zijn over wie ik ben.
Hoe was de afgelopen dag,
en hoe voel ik me nu?
Ik deel mijn gevoelens openlijk met de Heer.

Het Woord van God

Johannes 17:11b-19

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij één zijn. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw naam hen die gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar u toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Verdeeldheid onder christenen is een afwijzing van de eenheid waarvoor Jezus stierf. Verdeeldheid is een schandaal dat mensen ervan weerhoudt het Evangelie te aanvaarden. Welke kleine stap kan ik zetten om andere christenen de hand te reiken?
  • 'Vreugde' komt 335 keer voor in de Bijbel! Het is Gods geschenk aan ons. God wil niet dat we bedroefd zijn. Is Jezus' vreugde volkomen in mij?

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten