User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-24

In Gods aanwezigheid

Alles wat me overkomt,
heeft invloed op wie ik word.
Onderhevig aan al die impulsen,
wil ik me nu richten op God.
Hij is er, altijd. Zijn liefde draagt me,
omringt me, wil me doen leven.
Mocht ik hier en nu ontvankelijk zijn
voor zijn liefde.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het leven gegeven,
u schenkt mij vrijheid.
Het is door uw liefde dat ik besta.
Dat ik het geschenk van het leven
nooit voor lief zal nemen,
dat ik altijd het recht op leven
van anderen zal respecteren.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 17:11b-19

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij één zijn. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw naam hen die gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar u toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Verdeeldheid onder christenen is een afwijzing van de eenheid waarvoor Jezus stierf. Verdeeldheid is een schandaal dat mensen ervan weerhoudt het Evangelie te aanvaarden. Welke kleine stap kan ik zetten om andere christenen de hand te reiken?
  • 'Vreugde' komt 335 keer voor in de Bijbel! Het is Gods geschenk aan ons. God wil niet dat we bedroefd zijn. Is Jezus' vreugde volkomen in mij?

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten