User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-05-23

In Gods aanwezigheid

Hier en nu, zittend achter mijn pc,
mag ik God aanwezig weten:
in wat me omgeeft, in mijn gewaarwordingen,
in mijn gedachten, in mijn diepste.
Ik houd even halt en word me bewust
van zijn liefdevolle aanwezigheid

Vrijheid

Laat mij hier vrijelijk alleen
in cel waar nimmer zonlicht scheen.
Zou niemand spreken ooit tot mij
Die diepe stilte maakt mij vrij.


(Deel van een gedicht van de zalige titus Brandsma
gestorven in het concentratiekamp Dachau)

Bewustzijn

Wetend dat God
onvoorwaardelijk van me houdt,
kijk ik eerlijk naar de afgelopen dag,
wat er gebeurd is en hoe ik me voelde.
Ben ik dankbaar om iets?
Dan dank ik.
Is er iets waar ik spijt van heb?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 17:1-11a

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat uw Zoon u verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en Hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus.

Ik heb u op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij Mij hebt opgedragen te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij uzelf en geeft Mij de heerlijkheid, die Ik bij u had eer de wereld bestond.
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoor­den ze toe, Mij hebt gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat gij Mij gegeven hebt van u komt. Want de boodschap die gij Mij hebt meegedeeld, heb Ik hun meege­deeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van u ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat gij Mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die gij Mij gegeven hebt, omdat zij u toebehoren.
Al het mijne is van u en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar u toe kom.' 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • God kennen is niet alleen kennen met het verstand. Het betekent vertrouwdheid met God, het soort verbondenheid dat echtparen met elkaar hebben. Doordrongen mogen worden van deze nabijheid is iets ervaren van hoe het eeuwige leven zal zijn.
  • God, bescherm mij en degenen die ik liefheb. Hou me in de palm van uw hand, en leid me steeds meer binnen in uw vriendschap.

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten