User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-03-22

In Gods aanwezigheid

Alles wat me overkomt,
heeft invloed op wie ik word.
Onderhevig aan al die impulsen,
wil ik me nu richten op God.
Hij is er, altijd.
Zijn liefde draagt me,
omringt me,
wil me doen leven.
Mocht ik hier en nu ontvankelijk zijn
voor zijn liefde.

Vrijheid

Ik vraag om de genade
om mijn eigen zorgen los te laten
en open te staan voor wat God van mij vraagt,
om geleid en gevormd te worden
door mijn liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Wetend dat God
onvoorwaardelijk van me houdt,
kijk ik eerlijk naar de afgelopen dag,
wat er gebeurd is en hoe ik me voelde.
Ben ik dankbaar om iets?
Dan dank ik.
Is er iets waar ik spijt van heb?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 5:17-30

In die tijd verdedigde Jezus zich tegen de Joden met de woorden: 'Tot op de dag van vandaag is mijn Vader voortdurend aan het werk en houd ook Ik niet op met werken.' Om die reden waren de Joden er nog meer op uit Hem te doden: Hij tastte immers niet slechts de sabbat aan, maar Hij noemde zelfs God zijn eigen Vader en maakte daardoor zichzelf aan God gelijk.

Hierop nam Jezus opnieuw het woord en sprak: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon kan niets uit zichzelf maar alleen datgene wat Hij de Vader ziet doen. En alles wat de Vader doet doet de Zoon insgelijks. De Vader toch heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet. Nog grotere werken dan deze zal Hij Hem tonen zodat gij verbaasd zult staan. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. De Vader veroordeelt niemand, maar Hij heeft het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd, opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert evenmin de Vader die Hem zond. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen; Hij is immers reeds uit de dood naar het leven overgegaan.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben. Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen; Hij is immers de Mensenzoon. Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen waarop allen die in de graven zijn stem zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden eruit te voorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel. Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek maar de wil van Hem die Mij zond.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De eenheid van de Vader en Jezus was zo groot dat het werk van de een het werk van de ander is. Jezus vertrouwt mij genoeg om mij in dezelfde nabijheid te roepen. Hij herinnert mij eraan dat wat ik ook doe, ik met Hem doe en dat wat ik anderen aandoe, ik Hem aandoe.
  • We hebben de neiging om ons voor te stellen dat God de hele dag niets te doen heeft! Maar hier wordt ons getoond dat de Vader aan het werk is, en de Zoon werkt in harmonie met hem. Ze zijn bezig met het behoeden van de wereld. Ze kennen mijn specifieke behoeften en ze werken 'om mij van de dood naar het leven te brengen'. Ik neem de tijd om hen te bedanken.

Gesprek

Welke gevoelens komen in mij op
terwijl ik bid en nadenk over Gods Woord?
Ik stel me voor dat Jezus zelf
dicht bij mij zit of staat
en ik open mijn hart voor Hem.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten