User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-03-21

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,
meer nog:
Hij woont  in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Vul mij met uw heilige Geest,
opdat ik innerlijk vrij zal zijn.
Laat uw heilige Geest in mij het verlangen wekken
om U te kennen en lief te hebben,
elke dag, meer en meer.

Bewustzijn

Hoe voel ik me werkelijk?
Vrolijk? Bedroefd?
Misschien voel ik me heel vredig en gelukkig
of misschien gefrustreerd, bezorgd, kwaad...
Ik erken hoe ik me echt voel.
God houdt van mij zoals ik werkelijk ben.

Het Woord van God

Johannes 5:1-3, 5-16

Omdat er een feest van de Joden was, ging Jezus op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Bezeta geheten, met vijf zuilengangen. In die gangen lag altijd een groot aantal gebrekkigen. Nu was daar een man die al achtendertig jaar lang gebrekkig was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij reeds lang zo lag, zei Hij tot hem: 'Wil je gezond worden?' De zieke gaf Hem ten antwoord: 'Heer, ik heb niemand om mij in het bad te brengen wanneer het water bewogen wordt, en terwijl ik ga, daalt een ander vóór mij erin af.' Daarop zei Jezus tot hem: 'Sta op, neem je bed op en loop.' Op slag werd de man gezond. Hij nam zijn bed op en liep.

Die dag was het echter sabbat en daarom zeiden de Joden tot de genezene: 'Het is sabbat, je mag je bed niet dragen.' Hierop antwoordde Hij hun: 'Die mij gezond heeft gemaakt die heeft mij gezegd: 'Neem je bed op en loop!' ' Daarom vroegen ze hem: 'Wie is die man die je zei: neem je bed op en loop?' De genezene wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt teruggetrokken omdat er veel volk ter plaatse was. Later trof Jezus hem in de tempel en sprak tot hem: 'Zie, je bent nu genezen! Zondig niet meer opdat je niets ergers overkomt.' De man ging heen en vertelde aan de Joden dat het Jezus was die hem genezen had. Omdat Jezus dergelijke dingen op de sabbat deed begonnen de Joden Hem te vervolgen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Herinneringen komen terug tijdens gebed - pijn die jaren geleden is gebeurd, verdriet, verliezen en sterfgevallen, alle onrust van het hart. Dit is gewoon menselijk, en we zijn als de man van de achtendertig jaar bij het zwembad van Bezeta. Het enige wat Jezus wil weten is of we een stap voorwaarts willen zetten en zijn genezende genade en liefde ons zal leiden, zodat we net dat beetje vrijer door het leven gaan.
  • Het was Jezus duidelijk dat de man al een hele tijd bij het zwembad had gelegen; hij moet eruit hebben gezien alsof hij op zijn gemak was, bekend met de plek. Als Jezus naar mij kijkt, ziet Hij misschien dat ik me op mijn gemak voel - zelfs binnen de grenzen waarover ik klaag. Heb ik de moed om Jezus te vragen mij te genezen? Ik bid met medeleven voor allen die denken dat ze ongeneeslijk of onherstelbaar zijn.

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten