User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-03-18

In Gods aanwezigheid

Ik neem even rust om weer te weten
dat God aanwezig is,
hier en nu.
Al wat me omringt,
de lucht die ik inadem,
mijn lichaam,
heel mijn wezen,
alles is vervuld van zijn aanwezigheid.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Lucas 18:9-14

In die tijd vertelde Jezus, met het oog op sommigen die, - overtuigd van eigen gerechtigheid - de anderen minachtten, de volgende gelijkenis. 'Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de een was een Farizeeër en de andere een tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad bij zichzelf als volgt: 'God, ik dank u dat ik niet zo ben als de rest van de mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en geef tienden van al mijn inkomsten.'

Maar de tollenaar bleef op een afstand en wilde zelfs niet zijn ogen opheffen naar de hemel; maar hij klopte zich op de borst en zei: 'God, wees mij, zondaar, genadig.' Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want alwie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • God, wees mij, een zondaar, genadig' - laat dit vandaag en altijd mijn gebed zijn. Ik mag vandaag mijn gebedsplaats niet verlaten, dankbaar dat ik niet ben zoals de Farizeeër! Het is God die de goddeloze tollenaar ‘rechtvaardigt’, wiens enige deugd is dat hij eerlijk is tegenover God.
  • Ben ik eerlijk tegen mezelf als ik voor U kom, Heer? U leest mijn arme hart. Het is de echte ik van wie U houdt, met alle oneffenheden. Ik bid om nederigheid en dat ik uw grote liefde voor mij mag accepteren, zoals ik ben.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten