User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-01-27

In Gods aanwezigheid

Kan ik iets proeven van Gods aanwezigheid
in de stilte van mijn diepste ik,
in de vonken verlangen naar heelheid;
Wanneer voelde ik Hem nabij?
Wanneer liet ik me door zijn liefde dragen?

Vrijheid

Heer, laat mij toch nooit
gedachtenloos omgaan met vrijheid.
U heeft mij gezegend met vrijheid van geest.
Vul mijn gedachten met uw vrede en vreugde.

Bewustzijn

Hoe wonderlijk is het, Heer,
dat het mogelijk is
om in uw aanwezigheid te komen!
Op om het even welk ogenblik.
waar ik me ook bevind in de wereld.
Ik hoef enkel uw Naam uit te spreken.

Het Woord van God

Marcus 4:26-34

In die tijd zei Jezus tot de menigte: 'Het gaat met het rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.'

En verder: 'Welke vergelijking kunnen we vinden voor het rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstel­len?
Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.'
In vele dergelijke gelijkenis­sen verkondigde Hij hun zijn leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Heer, uw beelden van het rijk Gods zijn levend en organisch. Het heeft haar eigen groeipatroon, een kleine plant die uitgroeit tot een reusachtige boom met plaats voor elk schepsel. Laat mij nooit denken dat ik de architect of bouwer ben van uw rijk. Het is genoeg voor mij om geduldig te zijn, een zaadje dat traag groeit, bezield door uw geest.
  • Eenvoudige dingen die we zeggen of doen, kunnen een grote invloed hebben. Een persoon kan vele mensen beroeren, zelfs zonder het te weten. Het rijk van God groeit vanuit haar eigen kracht in de wereld, en niemand kan het stoppen, zoals goed zaad dat onder de aarde groeit. God is de God van hier, daar en overal. Zaadjes kunnen overal in het veld ontkiemen en het rijk kan zijn weg vinden naar de levens van individuen en gemeenschappen op manieren die verrassend zouden kunnen zijn. Het mosterdzaadje wordt een boom voor iedereen, het rijk Gods is er voor elke man, elke vrouw en ieder kind. Heb je ooit iets van het rijk Gods meegebracht, van liefde en vrede, van gebed en vertrouwen, rechtvaardigheid en hoop, zonder het te beseffen? Laat die gedachte je geest en hart vervullen met dankbaarheid wanneer je bidt.

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij  mij nooit zult verlaten.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten