User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2023-01-22

In Gods aanwezigheid

Ik neem even rust om weer te weten
dat God aanwezig is,
hier en nu.
Al wat me omringt,
de lucht die ik inadem,
mijn lichaam,
heel mijn wezen,
alles is vervuld van zijn aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het grote geschenk
van de vrijheid gegeven.
In deze tijd, o Heer,
zou ik graag vrij zijn
van racisme en onverdraagzaamheid.
Laat mij me steeds herinneren
dat wij allemaal kostbaar zijn uw ogen.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Matteüs 4:12-17

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen, week Hij uit naar Galilea. Met voorbijgaan echter van Nazaret, vestigde Hij zich in Kafarnaüm aan de oever van het meer, in het grensgebied van Zebulon en Naftali, opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja:

“Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, Overjordanië: Galilea van de heidenen! Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van doodse duisternis gezeten waren, over hen is een licht opgegaan.”

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: 'Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • In het evangelie van vandaag krijgen we een overzicht van wat Jezus op aarde kwam doen, in alle breedte en diepte. Hij wil dat we ons herpakken, Hij wil dat we een volledige ommekeer maken in de manier waarop we de dingen zien en naar waarde schatten. Wat bedoelt Jezus met het koninkrijk van de hemel? Het is de wereld zoals die zou kunnen zijn, zoals wij die zouden wensen, deze lieflijke planeet waarvan we hopen dat het een plaats zou zijn van vrede en goede wil.
  • De inaugurale rede van een nieuwe nationale leider is een kantelmoment. We luisteren er gretig naar. We verlangen authentieke woorden en een hoopvolle visie om onze vermoeide geesten op te wekken. Jezus’ inaugurale rede houdt zijn luisteraars in de ban met zijn boodschap van goed nieuws. In Hem zijn boodschap en boodschapper verenigd. Hij biedt waarheid, heling, hoop, medelijden en vrede aan hen die geen perspectief hebben.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen
mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen:
" Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid
dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht
dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten