User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-11-25

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet, in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Dank U, God, voor mijn vrijheid.
Mag ik dit geschenk steeds gebruiken
om te doen wat ik kan
voor hen die onderdrukt worden
en gebukt gaan onder zware lasten.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Lucas 21:29-33

In die tijd maakte Jezus een vergelijking en zei tot zijn leerlingen: 'Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen: zodra ze uitlopen weet ge vanzelf, als ge dat ziet, dat de zomer in aantocht is. Zo ook, wanneer ge al deze dingen ziet, weet dan dat het rijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal niet voorbijgaan vóór dit alles geschied is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus voorspelt hier grote problemen en strijd. Daar deinst Hij niet voor terug. Maar in één adem bevestigt Hij ook dat het ‘rijk Gods’ nabij is. Hoe reageer ik zelf op nieuwe ontwikkelingen in mijn leven - in onze wereld, vooral op de angstige? En wat heeft Jezus' bewering over het nabij zijn van Gods rijk daarop te zeggen?
  • Zoals vijgenbomen elk jaar bloeien en vruchten dragen, zo is God zeker en waar. Gebed geïnspireerd op Gods woord geeft ons zekerheid en liefde in het leven, waar niet aan te tornen valt. Te midden van allerlei natuur-, economische en andere rampen biedt het woord van God waarheid en houvast. Het is een rots waarop we kunnen staan en waarmee we de krachten van het kwaad in ons eigen leven kunnen trotseren. Gods woord, zijn trouw en beloften en zijn liefde zullen ons nooit verlaten. Er is iets aan Jezus dat nooit voorbijgaat. Dat vinden we in het gebed.

Gesprek

Lieve Heer, help mij elke dag
uw aanwezigheid meer en meer te zoeken.
Vul mijn hart met liefde voor U.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten