User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-11-24

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren naar God
die liefde en leven is.

Vrijheid

Door Gods genade
werd ik in vrijheid geboren,
vrij om te genieten van alles
wat Hij voor mij heeft gemaakt.
Lieve Heer, mag ik leven
zoals U het heeft bedoeld,
vol vertrouwen in uw liefhebbende zorg.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Lucas 21:20-28

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer gij Jeruzalem door legers omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan de mensen in Judea naar de bergen vluchten: die in de stad zijn eruit trekken en die op het land vertoeven de stad niet binnengaan: dagen van wraak zijn het, waarop alles wat geschreven staat vervuld wordt. Wee de zwangeren en zogenden in die dagen. Want er zal grote nood komen over het land en strafgericht over dit volk. Sommigen zullen vallen door het verslindende zwaard, anderen als gevangenen onder alle volkeren worden verstrooid. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen vervuld is. Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus spreekt tot zijn leerlingen, Hij steekt hen een hart onder de riem want ze zullen met rampen geconfronteerd worden. Als Hij nu zou prediken dan zou Hij het wellicht hebben over de atoombom, over de nucleaire en ecologische rampen, en over de terroristische aanvallen. ‘Geef de moed niet op!’ zegt Hij tot ons, ‘God leidt nog steeds de geschiedenis van de mensheid en Hij zal alles ten goede keren - Hij zal jullie verlossen’. Ik bid ‘Jezus, als ik mijn geloof dreig te verliezen bij het zien van al het kwaad en het lijden in de wereld, laat dan de woorden van de heilige Thomas van Aquino mij rust brengen. Hij schrijft dat God zo machtig is en zo goed dat Hij geen kwaad in zijn schepping zou dulden als Hij niet in staat was het ten goede te keren.’
  • Jezus verzekert ons dat Hij zal terugkomen in ‘macht en glorie’ - ook al weten we niet wanneer dat zal zijn. Dan zal er geen angst meer zijn, enkel vreugde en trots voor de rechtvaardigen, want we zullen dan eindelijk verlost zijn van de machten van het kwaad. Ik bid voor deze innerlijke vrede. Een vrede die komt van de zekerheid dat God redt. Gods redding is werkzaam in de wereld, in mijn leven, steeds meer. Wij naderen de definitieve komst van Jezus;

Gesprek

De gave van het woord
is een wonderbaar geschenk.
Geef dat ik dit geschenk
met veel fijngevoeligheid gebruik .
Laat mij niet te vlug harde woorden spreken,
noch woorden die kwetsen
of boordevol woede zijn.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten