User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-11-23

In Gods aanwezigheid

Laat mij niet afdwalen van uw aanwezigheid, Heer,
want zonder U ben ik als een verloren schaap
dat doelloos rondzwerft.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

Jezus, op dit ogenblik
denk ik aan uw doodsangst
in de hof van Getsemane.
Zo vaak heb ik U aanroepen in mijn angst
en heeft U me verhoord.
Geef dat ik steeds anderen mag helpen
wanneer ze een beroep doen op mij.

Het Woord van God

Lucas 21:12-19

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen, zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of weerspreken. Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam: geen haar op uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De meesten onder ons werden op een bepaald moment in hun leven op onrechtvaardige wijze behandeld. Of het nu op school was, in de familie, of bij kennissen, we hebben haat gevoeld in bepaalde situaties. Ook Jezus heeft onrechtvaardigheid te verduren gehad. Als Hij dit kon verdragen, dan moeten wij dit ook kunnen. Hij zegt ons dat dit onrecht niet het einde is. We zullen dit overleven. Wij zullen onze liefde of ons geloof niet laten verpesten door deze ervaring.
  • Jezus belooft ons niet dat het leven makkelijk zal zijn voor ons. Wat Hij wel belooft is dat Hij ons de woorden en de wijsheid zal schenken waarmee we ons kunnen optrekken aan de Blijde Boodschap. Ook de belofte van de verrijzenis hoort daarbij. Jezus, ik bewonder uw uithoudingsvermogen. U heeft zoveel frustratie en tegenstand ondervonden. U werd vervolgd en ter dood gebracht. Geef me ook wat van uw uithoudingsvermogen zodat ik niet ten onder ga als het allemaal te zwaar wordt.

Gesprek

Moge uw Heilige Geest mij leiden
telkens ik iets met andere mensen doe.
Geef dat ik altijd vriendelijke woorden spreek.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten