User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-09-26

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:
Hij wil in mij wonen.
Hij houdt me in leven.
Ik neem de tijd om mij te openen
voor zijn scheppende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

In alle dingen schuilt  voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens zijn vaak
gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

Wanneer ik terugkeer
naar mijn dagelijkse bezigheden,
herinner me er dan aan, Heer,
dat U altijd aan mijn zijde bent.
Ik hoef nooit te wanhopen.

Het Woord van God

Lucas 9:46-50

In die tijd kregen de leerlingen van Jezus woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus die wist wat zij dachten nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: 'Wie dit kind opneemt in mijn naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt hem op die Mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.' Nu nam Johannes het woord en zei: 'Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.' Maar Jezus zei tot hem: 'Belet het hem niet. Want wie niet tegen u is, is voor u.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Telkens weer probeert Jezus zijn leerlingen te laten inzien dat zij geroepen zijn om te dienen, niet om te overheersen. In het koninkrijk van God is iedereen gelijk: er zijn geen machtsposities, er is geen hiërarchie. Iedereen is een dochter of zoon van God, allen zijn volledig geliefd door God.
  • Hoe moeilijk kan het voor ons zijn om hiernaar te leven - ons ego kan erg dominant zijn. Laten we ons vandaag afvragen: ben ik vrij van de gehechtheid aan positie en invloed in de gemeenschap? Heb ik de edelmoedigheid om het werk van God in anderen te waarderen? Kan ik tegenover mijn medechristenen het geduld opbrengen dat Jezus tegenover de leerlingen aan de dag legt, terwijl Hij voortdurend probeert hen een betere weg te wijzen?

Gesprek

Begin met Jezus te spreken
over de Schrifttekst die je zojuist las.
Welk deel ervan raakt een gevoelige snaar in jou ?
Misschien zullen andere vriendschappelijke gesprekken
- of een of ander verhaal dat je onlangs hoorde-
langzaam aan de oppervlakte komen in jouw gesprek.
Als dat gebeurt, werpt het verhaal dan enig licht
op wat de Schrifttekst jou misschien probeert te zeggen?

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten