User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-09-26

In Gods aanwezigheid

Ik richt mijn aandacht op God,
op zijn aanwezigheid in mij,
rondom mij.
Hij is de Schepper van de kosmos,
van de zon en de maan,
van de aarde,
van elke molecule,
elk atoom, van alles wat is.
God is in elke hartslag,
in elke ademhaling.
Hij is bij me. Hier en nu.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende dat een ruwe en vormeloze boomstronk nooit zou geloven


wat voor een standbeeld het kon worden, dat het bewonderd zou kunnen worden als een wonder van beeldhouwkunst.


Het zou zichzelf nooit overgeven aan de bijtel van de beeldhouwer,


die door zijn genie al ziet wat de boomstronk worden kan.


Ik vraag om de genade om mezelf gevormd te laten worden door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Lucas 9:46-50

In die tijd kregen de leerlingen van Jezus woorden over de vraag wie van hen wel de grootste was. Maar Jezus die wist wat zij dachten nam een kind, zette het naast zich en sprak tot hen: 'Wie dit kind opneemt in mijn naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt hem op die Mij gezonden heeft. Wie dus de kleinste is onder u allen, die is de grootste.' Nu nam Johannes het woord en zei: 'Meester, we hebben iemand in uw naam duivels zien uitdrijven en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij niet een van uw volgelingen is, zoals wij.' Maar Jezus zei tot hem: 'Belet het hem niet. Want wie niet tegen u is, is voor u.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Telkens weer probeert Jezus zijn leerlingen te laten inzien dat zij geroepen zijn om te dienen, niet om te overheersen. In het koninkrijk van God is iedereen gelijk: er zijn geen machtsposities, er is geen hiërarchie. Iedereen is een dochter of zoon van God, allen zijn volledig geliefd door God.
  • Hoe moeilijk kan het voor ons zijn om hiernaar te leven - ons ego kan erg dominant zijn. Laten we ons vandaag afvragen: ben ik vrij van de gehechtheid aan positie en invloed in de gemeenschap? Heb ik de edelmoedigheid om het werk van God in anderen te waarderen? Kan ik tegenover mijn medechristenen het geduld opbrengen dat Jezus tegenover de leerlingen aan de dag legt, terwijl Hij voortdurend probeert hen een betere weg te wijzen?

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten