User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-09-24

In Gods aanwezigheid

Ik richt mijn aandacht op God,
op zijn aanwezigheid in mij,
rondom mij.
Hij is de Schepper van de kosmos,
van de zon en de maan,
van de aarde,
van elke molecule,
elk atoom, van alles wat is.
God is in elke hartslag,
in elke ademhaling.
Hij is bij me. Hier en nu.

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

"Er is een tijd en een plaats voor alles",
luidt het spreekwoord.
Heer, geef dat ik er altijd
naar mag verlangen
om tijd door te brengen
in uw aanwezigheid.
Om uw roepstem te horen.

Het Woord van God

Lucas 9:43-45

In die tijd terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.' Ofschoon zij die woorden niet begrepen – ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten – schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • De leerlingen waren niet voorbereid op het lijden van Jezus. Zijn wij klaar voor het lijden dat zoveel mensen vandaag en elke dag ondergaan? We hebben een nieuwe manier van kijken nodig. Wanneer we gebroken zijn door moeilijkheden, wandelt Jezus het dichtst aan onze zijde. Hij geeft ons de moed om nog een stap te zetten.
  • Jezus zegt: 'Mijn genade is genoeg voor u.' We kunnen slecht nieuws krijgen van de dokter. We kunnen mislukken in iets heel belangrijks. We kunnen verraden worden door onze vrienden. Maar Hij is ons voorgegaan en toont ons de weg van de volharding. ‘In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geluk en mijn tegenslagen.'

Gesprek

Heer, Gij hebt mijn naam gegrift
in de palm van Uw hand.
Ook als anderen mij zouden vergeten,
Gij vergeet mij nooit.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten