User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-09-22

In Gods aanwezigheid

Ik neem even tijd,
kom bij mezelf en bij Hem.
Ik denk aan de liefde en genade
waarmee Hij me zo overvloedig zegent.
Hij wil me herscheppen tot zijn beeld,
op Hem gelijkend,
een tempel waar Hij wonen kan
onder de mensen.

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

Help me, Heer, om me meer bewust te zijn van uw aanwezigheid.
Leer me om uw aanwezigheid in anderen te herkennen.
Vervul mijn hart met dankbaarheid voor al die keren dat uw liefde
zich manifesteerde doorheen de zorg van anderen.

Het Woord van God

Lucas 9:7-9

In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat er gebeurde en hij wist niet wat hij ervan denken moest. Sommigen immers zeiden: 'Johannes is verrezen uit de doden'; anderen: 'Elia is verschenen'; en weer anderen: 'Een van de oude profeten is opgestaan.' Maar Herodes zei: 'Johannes heb ik onthoofd. Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?' Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Herodes is in de war omdat men hem vertelt dat Jezus Johannes de Doper is die opgestaan is uit de dood. Tegelijkertijd beweren anderen dat Elia, wiens verwachte terugkeer de komst van de Messias zou aankondigen opnieuw verschenen is of sommige van de andere bijbelse profeten. Herodes heeft recent Johannes de Doper onthoofd en de bijgelovige koning wordt vervuld door angst en nieuwsgierigheid. Hij ‘zocht naar een manier om Jezus te ontmoeten.’
  • Laten we vragen om Jezus vandaag te ontmoeten, om Hem te zien met ons hart en niet met onze geest of intelligentie. Zien met ons hart leidt tot de ontmoeting met de verrezen Jezus die onze kijk op het leven verandert.

Gesprek

Vandaag, Heer, heb ik uw aanwezigheid ervaren
in de alledaagse dingen van mijn leven.
Ik zat in mijn tuin
en zag de wonderen van uw schepping.
Ik luisterde naar het gezang van de vogels.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten