User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-09-21

In Gods aanwezigheid

Elk ogenblik van de dag of de nacht
kan ik Jezus roepen.
Hij kijkt altijd naar me uit,
Hij luistert naar mijn roep.
Wat een wonderlijke zegen.
Geen nood aan telefoon of e-mail.
Voor Hem is mijn fluisteren  genoeg.

Vrijheid

God staat mijn vrijheid niet in de weg.
Integendeel, zijn Geest is de levensadem
van mijn eigen, diepste verlangens
en leidt mij zachtjes naar al wat goed is.
Ik vraag om de genade om mij geborgen te weten
in zijn Geest.

Bewustzijn

Wetend dat God
onvoorwaardelijk van me houdt,
kijk ik eerlijk naar de afgelopen dag,
wat er gebeurd is en hoe ik me voelde.
Ben ik dankbaar om iets?
Dan dank ik.
Is er iets waar ik spijt van heb?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Matteüs 9:9-13

In die tijd ging Jezus verder. Hij zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat zagen zeiden ze tot de leerlingen: 'Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?' Hij hoorde dit en zei: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil: 'Ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars te roepen.' '

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Hier zien we hoe Jezus Matteüs, een tollenaar en daardoor ook veracht, uitnodigt om zijn volgeling te worden. Het is een voorbeeld van Jezus die verder kijkt dan uiterlijkheden en het stereotype, maar naar het potentieel van de echte persoon binnenin. Vlak daarna ziet men hoe Jezus aanligt aan de maaltijd ‘in zijn huis’ en samen met zijn leerlingen deelneemt aan een maaltijd waar ook andere tollenaars en publieke zondaars zich bij hen voegen.
  • Is het niet zo dat een groot deel van de pastorale energie van onze kerken gericht kan worden naar hen die al bekeerd zijn? Is het ook niet zo dat zij die het meeste nood hebben aan het ervaren van Christus’ liefde en genezing, gevonden kunnen worden op plaatsen waar we niet zomaar heen durven? Misschien moeten we de moed hebben en op zoek gaan naar mensen op zulke plekken. Christus zal bij ons zijn als we erheen gaan.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten