User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-08-08

In Gods aanwezigheid

Eeuwige,
vervul me met uw heilige aanwezigheid.
Vervul me met uw liefde.
Laat mijn hart eenworden met U.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende
dat een ruwe en vormeloze boomstronk
nooit zou geloven
wat voor een standbeeld hij kon worden,
dat hij bewonderd zou kunnen worden
als een wonder van beeldhouwkunst.
Hij zou zichzelf nooit overleveren
aan de beitel van de beeldhouwer,
die door zijn genie al ziet
wat de boomstronk worden kan.
 
Ik vraag om de genade
om mezelf te laten vormen
door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer,
breng ik mijn gedachten naar U.
Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.
Ik vind rust en verkwikking
in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Matteüs 17:22-27

Terwijl zij nog in Galilea bijeen waren sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen, en ze zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij verrijzen.' Zij werden zeer bedroefd.

Toen zij in Kafarnaüm waren aangekomen kwamen de inners van de tempelbelasting op Petrus af en zeiden: 'Betaalt uw Meester de drachmen niet?' Hij antwoordde: 'Welzeker!' Maar toen Petrus het huis binnenging voorkwam Jezus hem met de woorden: 'Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting, van hun kinderen of van vreemden?'“ En toen hij antwoordde: 'Van vreemden', zei Jezus tot hem: 'Dus de kinderen zijn vrij. Maar toch, om hun geen aanstoot te geven: ga naar het meer, werp uw haak uit en grijp de eerste vis die boven komt; maak zijn bek open en gij zult een stater vinden; betaal daarmee voor Mij en voor u.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het is heel natuurlijk dat, wanneer je alles hebt achtergelaten om een inspirerend persoon te volgen en dan hoort dat hij zal worden omgebracht om wat hij gezegd en gedaan heeft, dat je dan verontrust en misschien gedesillusioneerd bent. Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat wij als zijn volgelingen, verstandig en niet naïef moeten zijn. Wij leven in samenlevingen die gebaseerd zijn op besluiten en structuren die niet noodzakelijkerwijs gekenmerkt worden door rechtvaardigheid of bedoeld zijn om Gods rijk tot stand te brengen. Dit is waar christenen geroepen zijn om op te staan. Bovendien moeten wij onszelf, in de werkelijkheid om ons heen, op God gegrond houden en onze verplichtingen nakomen. Hoe dan ook, wij moeten niet nalaten te zoeken naar het wonderbaarlijke, midden in het gewone leven.
  • Praat met de Heer over dingen die je ziet of ervaart als onrechtvaardige structuren of praktijken in jouw dagelijks leven. Luister naar het antwoord dat Hij je geeft.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten