User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-08-07

In Gods aanwezigheid

Lieve Vriend,
help me voor U ontvankelijk te worden,
dat ik plaats voor U maak
temidden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten met uw vrede, uw liefde.

Vrijheid

In alle dingen schuilt  voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens zijn vaak
gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

In welke domeinen van mijn leven
voel ik hoop, bemoediging en groei ?
Door terug te kijken
naar de afgelopen maanden,
zie ik misschien
welke gebeurtenissen of bezigheden vruchtbaar waren.
Als ik zulke domeinen ontdek,
zal ik daar in de toekomst
meer tijd en ruimte voor maken.

Het Woord van God

Lucas 12:35-40

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is, om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft. Maar weet dit: indien de heer des huizes geweten had op welk uur de dief zou komen, zou hij gewaakt hebben en niet laten inbreken in zijn huis. Ook gij moet gereed zijn, want de Zoon des mensen komt op een onverwacht uur.'

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wees gereed, wees voorbereid. Waarop? Wat als de Zoon van God op dit moment in je leven zou komen? Hoe zou Hij je aantreffen? Onthoud dat Jezus ons aanvaardt zoals we zijn. Hij is niet gekomen om te oordelen of te veroordelen.
  • Hoe zou je volgens jou beter voorbereid kunnen zijn op een ontmoeting met de Heer? Vraag Hem om raad op dit punt en kijk of je iets merkt van zijn barmhartigheid en ontferming.

Gesprek

Lieve Jezus,
met U kan ik heel openhartig zijn.
Ik kan U alles vertellen
wat mij zorgen baart.
Ik weet dat Gij U om al die zorgen
in mijn leven bekommert.
Leer mij te leven in de zekerheid
dat Gij die vandaag voor mij zorgt,
dat ook morgen zult doen
en alle dagen van mijn leven.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten