User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-06-25

In Gods aanwezigheid

"Wees stil en weet dat Ik jouw God ben."
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

In alle dingen schuilt  voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens zijn vaak
gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Lucas 2:41-51

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het pesachfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Toen zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.

Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht'.

Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt gij toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Een groot deel van zijn leven maakte Jezus deel uit van een gezin. We kunnen ons wellicht voorstellen dat dit een extreem gelukkig gezin was. En toch, net als alle andere families, heeft ook dit gezin zijn goede en kwade momenten gekend, zijn vreugde en zijn zorgen, zijn problemen en zijn moeilijkheden.
  • Heer, help me om op U te vertrouwen in donkere tijden, zelfs als ik het niet begrijp.

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen: " Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten