User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-06-23

In Gods aanwezigheid

Mijn ziel verlangt naar uw aanwezigheid, Heer.
Wanneer mijn gedachten zich naar U keren,
ontvang ik vrede en tevredenheid.

Vrijheid

Heer, schenk mij de genade
van vrijheid van geest.
Reinig mijn hart en ziel,
opdat ik leven mag in vreugde,
in uw liefde.

Bewustzijn

Ik ga na hoe ik me vandaag van binnen voel.
Ben ik moe, mat, gestresseerd?
Mocht dit het geval zijn,
kan ik dan proberen
om de onrust die me verstoort los te laten?

Het Woord van God

Lucas 1: 57-66,80

In die tijd brak voor Elisabet het ogenblik aan dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop: 'Neen, het moet Johannes heten.' Zij antwoordden haar: 'Maar er is in uw familie niemand die zo heet.'

Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop: 'Johannes zal hij heten.' Ze stonden allen verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en verkondigde hij Gods lof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af: 'Wat zal er worden van dit kind?' Want de hand des Heren was met hem.

Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer. Hij verbleef in de woestijn tot de dag, waarop hij zich aan Israël in het openbaar vertoonde.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Elizabet is een van de vele vrouwen in de Bijbel die na jaren van onvruchtbaarheid zwanger werd en een kind baarde - samen met Sarah, Rebekka, Hannah, en de naamloze moeder van Simson. Israël wordt door Jesaja ook voorgesteld als ‘een onvruchtbare vrouw, jij die geen kind hebt gebaard [...] die geen weeën hebt gekend’ (Jesaja 54:1). De ‘onvruchtbare’ vrouwen in de Bijbel waren jarenlang niet in staat geweest een nieuw begin te maken. Hier brengt Elizabet een kind ter wereld dat de voorbode zal zijn van het grootste nieuwe begin van allemaal.
  • Het is nooit te laat om opnieuw te beginnen in het leven. Bij God is niets onmogelijk.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten