User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-05-16

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet,
in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Als God me iets probeerde te zeggen,
zou ik het dan weten?
Als God bezig zou zijn me gerust te stellen
of uit te dagen,
zou ik het dan merken?
Ik vraag om de genade om vrij te zijn
van mijn eigen onrust
en open te staan voor wat God mij te zeggen heeft.

Bewustzijn

Geef, Heer,
dat ik me bewust mag zijn
van alle goeds dat U me geeft
en help me er dankbaar om te zijn.
Moge ik uw zegeningen
altijd met anderen delen.

Het Woord van God

Johannes 14:21-26

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wie mijn geboden onderhoudt die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en zal Mij aan hem openbaren.' Judas - niet Iskariot - zei tot Hem: 'Heer, hoe komt het dat Gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij hoort is niet van Mij maar van de Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u terwijl Ik nog bij u ben, maar de helper, de heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het woord pleitbezorger of ‘Parakleet’ heeft verschillende betekenissen. Het kan advocaat van de verdediging betekenen in een rechtszaal, de persoon die een beklaagde bijstaat en hem helpt om zijn zaak te bepleiten. Het betekent ook iedereen die je nabij is, je steunt en troost. De heilige Geest speelt deze rol in de Kerk nadat Jezus naar zijn Vader is teruggekeerd. Die rol vervult Hij nog steeds.
  • De rol van de heilige Geest is de leerlingen te blijven voorhouden wat Jezus hen verteld heeft. De Geest is de innerlijke stem van God die allen zal leiden die luisteren naar de volheid van de waarheid en die hen zal helpen om de volledige betekenis van Christus voor hen en voor de hele wereld te begrijpen. Laten we luisteren naar de Geest die vandaag tot ons spreekt.

Gesprek

Moge uw Heilige Geest mij leiden
telkens ik iets met andere mensen doe.
Geef dat ik altijd vriendelijke woorden spreek.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten