User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-05-12

In Gods aanwezigheid

God is me nabij, meer nog:
Hij woont in mij. Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

Laat mij vrij zijn en alleen,
daar waar nooit het zonlicht scheen,
een cel waarin geen woord gesproken,
een gouden stilte is ontloken
daar waar vrijheid is, alleen.


(uit een gedicht geschreven door de zalige Titus Brandsma die stierf als gevangene in het concentratiekamp van Dachau)

Bewustzijn

"Er is een tijd en een plaats voor alles",
luidt het spreekwoord.
Heer, geef dat ik er altijd
naar mag verlangen
om tijd door te brengen
in uw aanwezigheid.
Om uw roepstem te horen.

Het Woord van God

Johannes 13:16-20

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen zei Hij tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een dienaar staat niet boven zijn heer en een gezant niet boven degene die hem gezon­den heeft. Wanneer gij dit beseft: zalig gij als gij er naar handelt. Ik kan dit niet van u allen zeggen. Ik weet wie Ik heb uitgekozen, maar het Schrif­twoord moet vervuld worden: Die mijn brood eet, heft zijn hiel tegen Mij op. Nu reeds zeg Ik het u, voordat het gebeurt, opdat gij wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik het ben. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie hem aanvaardt, die Ik zal zenden, aanvaardt Mij, en wie Mij aanvaardt, aanvaardt hem, die Mij gezonden heeft.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • We zijn met elkaar verbonden. Niemand is beter dan iemand anders, iedereen heeft zijn eigen rol in het leven. God houdt van ons maar Hij houdt ook van alle anderen. Gods aanwezigheid stroomt doorheen het mens zijn van Jezus en naar mij, en zet me aan om het licht van God in de wereld te verkondigen.
  • Ik word uitgenodigd om bij God te komen en na te denken over hoe ik op dit moment leef. Zijn er struikelblokken die me verhinderen om te leven zoals Jezus? In het besef dat ik gekozen ben en het vertrouwen geniet om de onbaatzuchtige liefde van God te delen, vraag ik om een gul en open hart om zijn licht te verspreiden.

Gesprek

De gave van het woord
is een wonderbaar geschenk.
Geef dat ik dit geschenk
met veel fijngevoeligheid gebruik .
Laat mij niet te vlug harde woorden spreken,
noch woorden die kwetsen
of boordevol woede zijn.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten