User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-05-11

In Gods aanwezigheid

Mijn ziel verlangt naar uw aanwezigheid, Heer.
Wanneer mijn gedachten zich naar U keren,
ontvang ik vrede en tevredenheid.

Vrijheid

Lieve Heer, wek in mij het verlangen
U meer en meer te kennen en lief te hebben.
Mag mijn leven een antwoord zijn op uw wil.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de Aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Johannes 12:44-50

In die tijd verklaarde Jezus met luide stem: 'Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar in hem die Mij gezonden heeft; en wie Mij ziet, ziet hem die Mij gezonden heeft. Als een licht ben Ik in de wereld gekomen, opdat alwie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. Indien iemand mijn woorden hoort zonder ze te onderhouden dan veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen maar om de wereld te redden. Want wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanvaardt heeft reeds iemand die hem veroordeelt: het woord dat Ik gesproken heb, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. Ik heb immers niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, hij heeft Mij opgedragen, wat Ik moet zeggen en verkondigen. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Wat Ik dus verkondig, verkondig Ik zoals de Vader het Mij gezegd heeft.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus verkondigt zijn eenheid met zijn Vader en zijn verlangen naar deze band met ons. Deze eenheid is zo hecht dat communicatie altijd van hen uit naar ons toe vloeit. Hun zorg om ons is dat we in het licht leven en niet in de duisternis.
  • In mijn gebed word ik uitgenodigd om mijn hart te openen voor die alles omvattende liefde, die me leidt en me naar de volheid van het leven richt en naar de ervaring van stralend geluk. Vader, help me om te vermijden mijn eigen weg te gaan die naar innerlijke duisternis zou kunnen leiden, en om alert te blijven om Jezus te zien die ‘het licht is van de wereld’.

Gesprek

Moge uw Heilige Geest mij leiden
telkens ik iets met andere mensen doe.
Geef dat ik altijd vriendelijke woorden spreek.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten