User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2022-01-21

In Gods aanwezigheid

Kan ik iets proeven van Gods aanwezigheid
in de stilte van mijn diepste ik,
in de vonken verlangen naar heelheid;
Wanneer voelde ik Hem nabij?
Wanneer liet ik me door zijn liefde dragen?

Vrijheid

God gaf me het geschenk van de vrijheid.
Zelfs als leefde ik in gevangenschap,
mijn ziel zou vrij zijn.
Laat mij met uw genade, Heer,
deze vrijheid met wijsheid behandelen.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Marcus 3:13-19

In die tijd ging Jezus de berg op en riep tot zich die Hijzelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken, met de macht de duivels uit te drijven. Hij wees dus deze twaalf aan: Simon, die Hij de naam Petrus gaf; verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, de broer van Jakobus, aan wie Hij de naam Boanérges gaf, wat betekent: zonen van de donder; Vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem overgeleverd heeft.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Zij werden "apostelen" genoemd, een begrip dat duidelijk onderscheiden moet worden van het woord "discipelen". De discipel, wat komt van een Latijns woord dat "leren" betekent, is in wezen een volgeling die de leer van de leraar in zich opneemt en tot een deel van zijn leven maakt. De apostel echter, afkomstig van een Grieks woord dat "uitgaan op een missie" betekent, is in wezen iemand die een mandaat van de leraar heeft gekregen om het aan anderen over te brengen.
  • De oproep van Jezus omvat zowel een uitnodiging als een antwoord. Dit geldt ook voor ieder van ons. De oproep is er altijd; hoe antwoorden wij?

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten