User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-12-05

In Gods aanwezigheid

Lieve Jezus,
vandaag spreek ik U aan
op een ongewone manier.
Meestal vraag ik je een gunst.
Vandaag verlang ik alleen maar
bij U aanwezig te zijn.
Laat mijn hart antwoorden op uw Liefde.

Vrijheid

Vele landen lijden op dit ogenblik
onder de verschrikkingen van de oorlog.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid
voor mijn eigen vrijheid.
Ik bid voor alle gevangenen en gijzelaars.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer,
breng ik mijn gedachten naar U.
Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.
Ik vind rust en verkwikking
in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Lucas 3:1-6

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tibérius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van Galilea: zijn broer Filippus gouverneur van het gewest Ituréa en Trachónitis en Lysánias gouverneur van Abiléne; Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharías, die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie die geschreven staat in het boek van Jesaja: 'Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld, elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Wij worden altijd uitgenodigd om ons open te stellen voor verdere bekering, voor een steeds diepere verandering van hart, voor een intensiever luisteren naar wat Jezus van ons vraagt: ‘Heer, wat wilt u dat ik doe, dat ik ben?’
  • Onze eigen rol is niet anders dan die van Johannes de Doper. Net als hij heeft ieder van ons de opdracht om de geest van Christus en zijn boodschap van hoop, liefde, vrijheid en vrede aan anderen over te brengen. Om mensen te helpen hun dalen te vullen en hun ruwe paden te effenen. Een woord van bevestiging, bemoediging en zelfs een eenvoudige glimlach kunnen wonderen verrichten.

Gesprek

Ik denk eraan
dat ik nog steeds in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten