User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-12-03

In Gods aanwezigheid

" Kom tot rust en weet dat Ik uw God ben."
Leid mij met uw Geest, Heer,
zo zal ik uw lieve aanwezigheid meer en meer zoeken.
Bij U immers vind ik rust en verkwikking
midden deze hectische wereld.

Vrijheid

"Ik ben vrij."
Als ik naar deze woorden kijk,
komt er een gevoel
van verwondering over mij.
Ja, een heerlijk gevoel van vrijheid.
Dank U, Heer.

Bewustzijn

Soms ben ik overweldigd
door al de zorgen van de wereld.
Mag ik me op zulke momenten bewust zijn
van uw Aanwezigheid,
uw grenzeloze liefde voor mij.

Het Woord van God

Matteüs 9:27-31

In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: 'Heb medelijden met ons, Zoon van David.' Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: 'Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?' Zij antwoordden: 'Zeker, Heer.' Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide: 'U geschiede naar uw geloof.' En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: 'Zorg dat niemand dit te weten komt.' Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.
 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Vandaag zouden we kunnen nadenken over hoe bewust we zijn van onze eigen blindheid en onze eigen doofheid. We hebben vaak moeite om het Woord van God echt te horen en te aanvaarden en hoeveel van ons kunnen beweren dat we Jezus kunnen zien zoals Hij werkelijk is?
  • Vandaag vieren wij ook het leven en het geloof van Franciscus Xaverius (1506-1552). Net als de blinden in het evangelie ervoer de heilige Franciscus Xaverius de persoonlijke aanraking van God en keerde hij zich af van een bevoorrecht bestaan naar een leven van dienstbaarheid. Laten we ons bemoedigen door zijn beroemde uitspraak ‘bidden is machtig..., wonderbaarlijke werken zijn tot stand gebracht door gebed’, en bidden dat onze ogen ook geopend mogen worden.

Gesprek

Ik denk eraan dat ik nog steeds
in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
 naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten