User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-12-03

In Gods aanwezigheid

Lieve Vriend,
help me voor U ontvankelijk te worden,
dat ik plaats voor U maak
temidden van mijn alledaagse zorgen.
Vervul mijn gedachten met uw vrede, uw liefde.

Vrijheid

De heilige Ignatius meende dat een ruwe en vormeloze boomstronk nooit zou geloven


wat voor een standbeeld het kon worden, dat het bewonderd zou kunnen worden als een wonder van beeldhouwkunst.


Het zou zichzelf nooit overgeven aan de bijtel van de beeldhouwer,


die door zijn genie al ziet wat de boomstronk worden kan.


Ik vraag om de genade om mezelf gevormd te laten worden door de liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

Soms ben ik overweldigd
door al de zorgen van de wereld.
Mag ik me op zulke momenten bewust zijn
van uw Aanwezigheid,
uw grenzeloze liefde voor mij.

Het Woord van God

Matteüs 9:27-31

In die tijd waren er twee blinden die Jezus volgden en luid riepen: 'Heb medelijden met ons, Zoon van David.' Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: 'Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?' Zij antwoordden: 'Zeker, Heer.' Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide: 'U geschiede naar uw geloof.' En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: 'Zorg dat niemand dit te weten komt.' Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.
 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Vandaag zouden we kunnen nadenken over hoe bewust we zijn van onze eigen blindheid en onze eigen doofheid. We hebben vaak moeite om het Woord van God echt te horen en te aanvaarden en hoeveel van ons kunnen beweren dat we Jezus kunnen zien zoals Hij werkelijk is?
  • Vandaag vieren wij ook het leven en het geloof van Franciscus Xaverius (1506-1552). Net als de blinden in het evangelie ervoer de heilige Franciscus Xaverius de persoonlijke aanraking van God en keerde hij zich af van een bevoorrecht bestaan naar een leven van dienstbaarheid. Laten we ons bemoedigen door zijn beroemde uitspraak ‘bidden is machtig..., wonderbaarlijke werken zijn tot stand gebracht door gebed’, en bidden dat onze ogen ook geopend mogen worden.

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid
dat Gij  mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten