User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-10-15

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet,
in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Het is zo makkelijk
om in de mallemolen
van bezit en rijkdom terecht te komen.
Geef, o Heer, dat ik vrij ben
van hebberigheid en zelfzucht.
Helpt U mij eraan te denken
dat het beste van het leven voor niets is:
liefde, blijheid, omzien naar elkaar,
je leven delen.

Bewustzijn

Hoe voel ik me werkelijk?
Vrolijk? Bedroefd?
Misschien voel ik me heel vredig en gelukkig
of misschien gefrustreerd, bezorgd, kwaad...
Ik erken hoe ik me echt voel.
God houdt van mij zoals ik werkelijk ben.

Het Woord van God

Lucas 12:1-7

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd, zodat men elkaar haast onder de voet liep, richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen: 'Wacht u voor het zuurdeeg, dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën. Niets is bedekt of het zal onthuld, en niets is verborgen of het zal geweten worden. Want alles wat gij in het donker gezegd hebt zal gehoord worden in het licht; en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt, zal van de daken verkondigd worden. Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik: Vreest niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergers kunnen doen. Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen: vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, zeg Ik u, vreest hem! Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen. Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Bij grote menigten van mensen was Jezus’ populariteit gegroeid. Hij maakte gebruik van de situatie om eerst tot zijn leerlingen te spreken. Zij moeten zijn als een zuurdesem voor verandering – niet zoals het gist van de Farizeeërs – in het verkondigen van een nieuwe tijd. Heer, geef ons de openheid uw boodschap opnieuw te horen, zo dat wij een licht kunnen zijn voor anderen die in het donker leven.
  • Echte waardigheid kan je niet verdienen, want het is door God gegeven. Het gaat om de erkenning van wie wij werkelijk zijn als kinderen van God, die van ons houdt en voor ons zorgt. We zijn geroepen om op God te vertrouwen middenin wat het leven ons voorschotelt. Heer, help ons om ten volle te waarderen wie wij zijn, geschapen naar uw beeld en gelijkenis, zo dat wij kunnen aanbieden om onze talenten, die U ons heeft gegeven, te delen om te dienen in uw Naam. 

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen: " Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten