User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-10-13

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet,
in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

"Er zijn maar weinig mensen
die beseffen wat God met hen kan doen,
als ze zichzelf volledig aan Hem overgeven,
en zich laten omvormen
door zijn genade."


Ignatius van Loyola
 
Ik vraag om de genade
om mij volledig toe te vertrouwen
aan Gods liefde.

Bewustzijn

Lieve Jezus,
mag ik me steeds bewust zijn
van uw aanwezigheid,
uw kracht en uw Liefde,
alle dagen van mijn leven.

Het Woord van God

Lucas 11:42-46

In die tijd zei Jezus: 'Wee u, Farizeeën! Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën! Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge en op de begroetingen op de markt. Wee u! Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.'

Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem: 'Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.' Hij antwoordde echter: 'Wee ook u, wetgeleerden! Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Jezus was een leraar van de waarheid, die de bestaande richtlijnen erkende maar er niet door werd bepaald. Hij wilde weten wat er achter zat, ten dienste waarvan zij stonden. Eigen belang en aandacht op zichzelf vestigen was Hem vreemd. Zijn weg was er één van zelfgave. Heer, breng ons tot de diepe waarheid van wie U bent, dat wij U mogen eren en dienen in alles wat wij doen.
  • Functies kunnen met overdreven belangrijkheid worden bekleed. De grootte van je loonzakje, het aantal posities dat je inneemt, het kan afleiden van de diepere waarheid die Jezus leert. Mogen wij de liefde en de goedgeefsheid hebben van de weduwe bij het collecte mandje (Lucas 21) om te geven zoals Jezus deed, en een steun te zijn voor anderen in de lasten die zij dragen. We bidden tot Jezus, die kwam om lasten te verlichten en niet om hen op te leggen (Matteüs 11:28-30).

Gesprek

Jezus, Gij spreekt tot mij
doorheen de gesprekken in de evangelies.
Geef dat ik vandaag uw roepstem beantwoord.
Leer mij zien waar en hoe
Gij in mijn dagelijks leven aan het werk zijt.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten