User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-10-12

In Gods aanwezigheid

Heer,
vervul me met uw heilige aanwezigheid.
Ommantel me met uw liefde.
Laat mijn hart een worden met het uwe.

Vrijheid

"Er zijn maar weinig mensen
die beseffen wat God met hen kan doen,
als ze zichzelf volledig aan Hem overgeven,
en zich laten omvormen
door zijn genade."


Ignatius van Loyola
 
Ik vraag om de genade
om mij volledig toe te vertrouwen
aan Gods liefde.

Bewustzijn

Lieve Heer, help me om me steeds bewust te zijn
van de belangrijke dingen in mijn leven.
Om zorg te dragen voor de mensen rondom mij.
Om uw Aanwezigheid te zoeken in al wat ik ontmoet.

Het Woord van God

Lucas 11:37-41

In die tijd nodigde een Farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over, dat Jezus niet eerst vóór de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: 'En gij dan, Farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen! Heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geeft liever wat erin is als aalmoes; dan is voor u alles rein.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Vandaag de dag horen we eindeloze berichten over handen wassen en ontsmetting. Reiniging en hygiëne worden benadrukt, maar dat is vanwege het corona virus. Rituele reiniging bevatte een praktische element, maar het werd veel meer dan dat. We bidden om innerlijke reinheid die ons helpt om meer ten volle voor U te leven, Heer, en om goed gezelschap te zijn voor anderen, in Uw naam. ‘Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.’ (Matteüs 5:8)
  • Jezus maakte gebruik van de uitnodiging van de Farizeeër om te komen eten als een kans om te onderwijzen. Externe situaties geven ons de kans om ons geloofsleven ten volle te leven. We zijn geroepen om ons hart te keren, een innerlijke bekering. Heer, geef ons de vrijheid om uw boodschappen te horen en te antwoorden door in uw Naam mild te zijn voor anderen. We bidden dat we gebruik maken van de aangeboden gelegenheid zoals Jezus deed. 

Gesprek

De gave van het woord
is een wonderbaar geschenk.
Geef dat ik dit geschenk
met veel fijngevoeligheid gebruik .
Laat mij niet te vlug harde woorden spreken,
noch woorden die kwetsen
of boordevol woede zijn.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten