User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-09-14

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren
naar God die liefde en leven is.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 3:13-17

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: 'Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, alleen hij die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon. En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.'

 

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • 'God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.' Ik laat de betekenis van deze waarheid doordringen om te erkennen dat Jezus naar mij toekomt opdat ik gered kan worden. Ik erken dat op wijzen die ik niet volledig begrijp. Het kruis van Jezus roept mij tot leven door te vragen dat ik me verzet tegen wat klein maakt, wat afbreekt of probeert te doden.
  • De heilige Johannes van het Kruis, een grote Spaanse karmeliet en mysticus had ooit een visioen waarin hij de Heer op het kruis voor zich zag. Hij vroeg aan de gestalte op het kruis: ‘Hoe groot is Uw liefde voor mij?’ De Heer antwoordde: ‘Zo groot’, terwijl Hij liet het hoofd liet hangen en stierf.

Gesprek

Ik denk eraan dat ik nog steeds
in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
 naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten