User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-07-25

In Gods aanwezigheid

Alles wat me overkomt,
heeft invloed op wie ik word.
Onderhevig aan al die impulsen,
wil ik me nu richten op God.
Hij is er, altijd. Zijn liefde draagt me,
omringt me, wil me doen leven.
Mocht ik hier en nu ontvankelijk zijn
voor zijn liefde.

Vrijheid

Heer, U heeft mij het grote geschenk
van de vrijheid gegeven.
In deze tijd, o Heer,
zou ik graag vrij zijn
van racisme en onverdraagzaamheid.
Laat mij me steeds herinneren
dat wij allemaal kostbaar zijn uw ogen.

Bewustzijn

Hoe voel ik me vandaag?
Hoe is mijn relatie tot God?
Hoe is mijn relatie met mijn medemensen?
Heb ik iets om dankbaar voor te zijn?
Dan dank ik.
Heb ik spijt van iets?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Johannes 6:1-15

In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij de tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: 'Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?' - Dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. - Filippus antwoordde Hem: 'Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig.' Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?' Jezus echter zei: 'Laat de mensen gaan zitten.' Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.

Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: 'Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan.' Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: 'Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen.' Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok Hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Terwijl Filippus zijn rekentalent naar boven haalt en Andreas, de broer van Simon Petrus, nuchter bekijkt wat voorhanden is, ziet Jezus naar wat leeft in hun hart. Samen met Jezus onderzoek ik enkele van de beslissingen die ik recent maakte. Ik laat Hem weten wat mij het meest motiveerde en spreek met Hem over wat mijn hart ten diepste verlangde. Ben ik het type denker zoals Filippus, of ben ik meer een plannenmaker zoals Andreas?
  • Jezus trekt zich alleen terug op de berg. Dit is de manier waarop Johannes uitdrukt dat Hij ging bidden. Blijf bij Hem terwijl Hij bidt. En merk op hoe Hij ervoor kiest niet om koning van het volk te zijn maar om bij God alleen te zijn. Hij kiest relatie boven invloed. Hij stelt zijn identiteit boven zijn populariteit.

Gesprek

Heer, met uw eigen woorden
leerde U mij bidden.
Het mooie " Onze Vader"
bevat alles
wat ik zou willen zeggen.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten