User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-07-21

In Gods aanwezigheid

Ik richt mijn aandacht op God,
op zijn aanwezigheid in mij,
rondom mij.
Hij is de Schepper van de kosmos,
van de zon en de maan,
van de aarde,
van elke molecule,
elk atoom, van alles wat is.
God is in elke hartslag,
in elke ademhaling.
Hij is bij me. Hier en nu.

Vrijheid

Wees mijn gids en leid mij
altijd uw heilige wil te doen,
en te weten dat het uw kracht is
die mij draagt.

Bewustzijn

Wij zijn allemaal pelgrims
op weg naar U, Heer.
Geef dat we uw leven op deze aarde mogen beschouwen,
en, met uw hulp, in uw voetsporen mogen gaan.

Het Woord van God

Matteüs 13:1-9

Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij Hem een menigte, zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl de menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen.

'Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken waar het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie ore heeft, hij luistere.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Om een gelijkenis als deze te vertellen, moet Jezus veel tijd besteed hebben aan het observeren, opmerken en overdenken van eenvoudige gebeurtenissen. De waarheid over hoe God is, wordt geopenbaard in hoe God aan het werk is. Denk aan waar jij graag aandacht aan besteed en over nadenkt: wat vertelt dat jou over de manier waarop God in je leven aan het werk is?
  • Als deze gelijkenis een zaadje is, wat voor grond ben jij dan? Wat helpt jou om het Woord van God als voedsel te ontvangen? Ongunstige omstandigheden zijn er in overvloed: de vogels van de angst; de schrale grond van het druk zijn; de doornen van de vele zorgen. Wat bedreigt jouw geluk? Wat biedt jou een goede voedingsbodem?

Gesprek

Welke gevoelens komen in mij op
terwijl ik bid en nadenk over Gods Woord?
Ik stel me voor dat Jezus zelf
dicht bij mij zit of staat
en ik open mijn hart voor Hem.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten