User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-06-12

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet,
in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Wees mijn gids en leid mij
altijd uw heilige wil te doen,
en te weten dat het uw kracht is
die mij draagt.

Bewustzijn

In aanwezigheid van mijn liefdevolle Schepper,
kijk ik eerlijk naar de gevoelens van de afgelopen dag,
de hoogtepunten, dieptepunten, de gewone dingen.
Zie ik waar God aanwezig was?

Het Woord van God

Lucas 2:41-52

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het pesachfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Toen zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug.

Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: 'Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht'. Maar Hij antwoordde: 'Wat hebt gij toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Is het niet troostrijk dat zelfs Maria niet alles volledig begreep? Wij begrijpen zo vaak niet waarom pijnlijke gebeurtenissen in ons leven gebeuren. Net als Maria kunnen we vragen: waarom? Waar is God in deze gebeurtenis? En misschien begrijpen ook wij, net als Maria, het antwoord niet. Maar Jezus gaat met ons mee, zoals Hij met Maria en Jozef meeging op weg naar huis. En als wij, net als Maria, alles wat er gebeurt in ons hart bewaren, zal de dag komen waarop ons alles duidelijk zal worden.
  • Heer, help me om op U te vertrouwen in donkere tijden, zelfs als ik het niet begrijp.

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten