User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-05-09

In Gods aanwezigheid

Het kloppen van mijn hart,
mijn in- en uitademen,
het komen en gaan van mijn gedachten,
de bewegingen van mijn gemoed,
al dat leven in mij verwijst
naar Gods voortdurende scheppingskracht.
Ik word stil en richt mijn aandacht
op zijn aanwezigheid in mij.

Vrijheid

Laat mij hier vrijelijk alleen
in cel waar nimmer zonlicht scheen.
Zou niemand spreken ooit tot mij
Die diepe stilte maakt mij vrij.


(Deel van een gedicht van de zalige titus Brandsma
gestorven in het concentratiekamp Dachau)

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid
kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik en terugblikkend
moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik
al het goede en vreugdevolle
dat ik ontvangen heb.
Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden
en wat ze me leren,
en zoek naar heling, moed en vergeving

Het Woord van God

Johannes 17:11b-19

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: 'Heilige Vader, bewaar in uw naam hen die gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals wij één zijn. Toen Ik bij hen was bewaarde Ik in uw naam hen die gij Mij hebt gegeven. Ik heb over hen gewaakt en niemand van hen is verloren gegaan behalve de man des verderfs, want de Schrift moest vervuld worden. Maar nu kom Ik naar u toe en nog in de wereld zeg Ik dit, opdat zij mijn vreugde tenvolle in zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Zij zijn niet van de wereld zoals Ik niet van de wereld ben. Wijd hen u toe in de waarheid. Uw woord is waarheid. Zoals gij Mij in de wereld gezonden hebt zo zend Ik hen in de wereld, en omwille van hen wijd Ik mij aan u, opdat ook zij in de waarheid aan u toegewijd mogen zijn.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • 'Opdat zij één mogen zijn zoals wij één zijn.' (Joh. 17:11b). Kijkend naar onze verdeelde wereld, waar zelfs zij die in Christus geloven niet verenigd zijn, sluit ik mij aan bij Jezus in dit gebed, smekend om het geschenk van eenheid onder de christenen. Ik vraag in mijn gebed om genezing en het overwinnen van verdeeldheid, in het besef dat ik mijn gebed deel met dat van Jezus zelf.
  • ‘Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad.’ (Joh. 17:15). Hoe dikwijls hebben wij niet het gevoel dat wij deze moeilijke wereld, die zo afkerig is van het evangelie en zijn waarden, vaarwel willen zeggen. Maar Jezus, die zich er ten volle van bewust is dat wij hetzelfde lot ondergaan als Hij, gehaat door de wereld, vraagt de Vader niet om ons uit de wereld weg te nemen, maar om ons te beschermen, terwijl wij ons best doen om onze zending in de wereld ten uitvoer te brengen.

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten