User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-05-04

In Gods aanwezigheid

Ik neem even tijd,
kom bij mezelf en bij Hem.
Ik denk aan de liefde en genade
waarmee Hij me zo overvloedig zegent.
Hij wil me herscheppen tot zijn beeld,
op Hem gelijkend,
een tempel waar Hij wonen kan
onder de mensen.

Vrijheid

Heer, U heeft mij gemaakt
om in vrijheid te leven.
Meestal denk ik daar niet zo over na.
Vuur mij aan te leven in vrijheid
zoals U het heeft bedoeld,
met een onbekommerd hart
in vol vertrouwen op U.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de Aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Johannes 14:27-31a

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik haar u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik ga heen maar Ik keer tot u terug. Als gij Mij zoudt liefhebben zoudt gij er blij om zijn dat Ik naar de Vader ga want de Vader is groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt, zeg Ik het u, opdat gij wanneer het gebeurt zult geloven. Veel zal Ik niet meer met u spreken want de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen mij, maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en dat Ik handel zoals hij mij bevolen heeft.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • 'Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.' Wij voelen de genegenheid en grote betrokkenheid van Jezus bij zijn vrienden als het tijdstip van zijn gevangenneming, zijn lijden en kruisiging nadert. Hij is angstig en gespannen, maar moedigt zijn vrienden aan om sterk te zijn in moeilijke tijden. Ik hoor zijn troostende en liefdevolle woorden die Hij tot mij richt, als ik mijn zorgen en angsten met Hem deel.
  • Jezus belooft vrede, een vrede die de wereld niet kan geven. We verlangen allemaal naar innerlijke vrede, naar vrede in onze gezinnen en in onze gemeenschappen. We zijn geschokt door oorlogen waar geen einde aan lijkt te komen, waar niemand bereid lijkt te zijn vrede te zoeken. Ik vraag Jezus mij vrede te schenken, ik vraag de genade om te zijn zoals Hij, om vrede te brengen waar ik ook ben.

Gesprek

Wat beroert mij als ik bid?
Voel ik me getroost,
in de war of laat het me koud?
Ik beeld me in dat Jezus zelf
aan mijn zijde staat of zit,
en ik deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten