User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-05-01

In Gods aanwezigheid

God is bij me, meer nog:
Hij is in me.
Ik word even stil bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
hier en nu.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

Ik leef in relatie tot vele dingen,
tot mensen, de natuur en tot God.
Ik spoor deze relaties op
en dank voor het mooie,
voor  het leven dat er doorheen vloeit.
Sommige relaties zijn verstoord of gebroken;
misschien voel ik spijt, woede, ontgoocheling...
Ik bid voor de gave van aanvaarding en vergeving.

Het Woord van God

Johannes 14:7-14

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij hem en ziet gij hem.' Hierop zei Filippus: 'Heer, toon ons de Vader, dat is ons genoeg.' En Jezus weer: 'Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet Filippus? Wie Mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt ge dan zeggen: Toon ons de Vader? Gelooft ge niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Deze woorden die Ik u zeg, spreek Ik niet uit mijzelf, maar het is de Vader die, blijvend in Mij, zijn werk verricht. Gelooft Mij, Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Of gelooft het anders omwille van de werken. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja grotere dan die zal hij doen omdat Ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn naam Ik zal het doen opdat de Vader moge verheerlijkt worden in de Zoon. Als ge Mij iets zult vragen in mijn naam zal Ik het doen.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • 'Wie Mij ziet, ziet de Vader.' Dit is een van de belangrijkste uitspraken uit het Nieuwe Testament. Jezus zegt ons dat de beste manier om te achterhalen wie de Vader is, is naar Hem te kijken en naar de manier waarop Hij handelde. Als we zijn goedheid zien, zijn nabijheid tot zondaars en tot hen die door anderen uitgesloten worden, als we zien in welke mate Hij bereid was onze mens-zijn te delen, dan zien we de Vader. Dit kan me soms verbazen, maar het opent zeker mijn hart. Ik dank God dat Hij het ons zo eenvoudig maakt Hem te leren kennen.
  • Jezus zei tot hem: 'Ik ben al zo lang bij u, Filippus en gij kent Mij nog niet.' Ik zou deze woorden kunnen horen als aan mij gericht. Ik ben al zoveel jaren bij Jezus, maar ken ik Hem echt? Net als elke andere relatie kan mijn relatie met Jezus groeien, maar dit heeft toewijding en tijd nodig. Ik dank Jezus voor de vriendschap met Hem, en ik vraag Hem mij te helpen Hem nog beter te leren kennen.

Gesprek

Wat beroert mij als ik bid?
Voel ik me getroost,
in de war of laat het me koud?
Ik beeld me in dat Jezus zelf
aan mijn zijde staat of zit,
en ik deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
Druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten