User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-04-10

In Gods aanwezigheid

Alles wat me overkomt,
heeft invloed op wie ik word.
Onderhevig aan al die impulsen,
wil ik me nu richten op God.
Hij is er, altijd.
Zijn liefde draagt me,
omringt me,
wil me doen leven.
Mocht ik hier en nu ontvankelijk zijn
voor zijn liefde.

Vrijheid

Uw kruisdood heeft mij bevrijd.
Ik kan in vreugde en vrijheid leven,
zonder angst voor dood of duisternis.
Eindeloos is uw genade.

Bewustzijn

Lieve Heer, help me om me steeds bewust te zijn
van de belangrijke dingen in mijn leven.
Om zorg te dragen voor de mensen rondom mij.
Om uw Aanwezigheid te zoeken in al wat ik ontmoet.

Het Woord van God

Marcus 16:9-15

Nadat Jezus in de vroege morgen van de eerste dag van de week verrezen was, verscheen Hij het eerst aan Maria Magdalena uit wie Hij zeven duivels had uitgedreven. Deze ging het vertellen aan hen die zijn metgezellen waren geweest en nu rouwden en weenden. Maar toen zij hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was geloofden ze het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen toen zij te voet op weg waren naar buiten. Nadat dezen teruggekeerd waren vertelden ze het aan de overigen, maar zelfs zij werden niet geloofd. Later verscheen Hij aan de elf terwijl zij aan tafel aanlagen. Hij maakte hun een verwijt van hun hardnekkig ongeloof, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen die Hem gezien hadden nadat Hij verrezen was. Daarop sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Maria Magdalena kende Jezus' grote liefde; vanuit haar overtuiging was zij in staat naar anderen toe te gaan en het goede nieuws te verspreiden. ‘Het tegenovergestelde van geloof is niet twijfel maar vastberadenheid’ - gevraagd worden om verder te gaan dan wat ik kan zien om in te gaan op de verlangens van de liefde. Ik spreek met Jezus over mijn twijfels.
  • Is er in mijn leven een parallel met de oproep om lief te hebben ondanks twijfel - om voorbij mijn twijfels te gaan zodat ik durf lief te hebben? Spreek hierover met Jezus.

Gesprek

Hoe heeft Gods Woord mij geraakt?
Liet het me koud?
Heeft het me getroost
of spoorde het me aan
om op een andere manier te gaan leven?
Ik zie in gedachten Jezus naast mij staan of zitten,
ik keer me naar Hem toe
en deel mijn gevoelens met Hem.

Besluit

Dank God omdat het je gegeven is geworden
om een poosje bij Hem alleen te verwijlen.
En druk ook je erkentelijkheid uit
voor de inzichten in de tekst
die je gegeven werden.
Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten