User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-02-20

In Gods aanwezigheid

Echt aanwezig zijn
is je laten kennen zoals je nu bent.
Hier en nu word ik door God verwacht.
Hij hoopt me te ontmoeten zoals ik nu ben.
Hij is er altijd eerst,
verlangend zich met me te verbinden,
inniger nog dan wie mij het meest nabij zijn.
Ik neem de tijd om me toe te keren
naar God die liefde en leven is.

Vrijheid

In alle dingen schuilt voor mij
een bron van diepere liefde,
van een voller leven.
Maar mijn verlangens
zijn vaak gericht op illusies,
gevangen in droombeelden.
Ik vraag dat ik in vrijheid kan toestaan
dat God de verschillende klanken in mijn hart
samenbrengt tot een harmonieus
en stralend liefdeslied.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Lucas 5:27-32

In die tijd, bij het tolhuis gekomen, richtte Jezus zijn blik op een tollenaar die daar zat, een zekere Levi. Hij zei tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op, liet alles achter en volgde Hem. Levi nu bood hem in zijn huis een groot feestmaal aan, waarbij onder anderen talrijke tollenaars met hen aanlagen. De farizeeën, met name de schriftgeleerden onder hen, morden daarover tegen zijn leerlingen: 'Waarom - zeiden ze - eet en drinkt gij met tollenaars en zondaars?' Maar Jezus nam het woord en sprak: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars, opdat ze zich bekeren.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Met wie Jezus eet en drinkt is een afleiding van wat zijn zending is - ons op te roepen tot een verandering van leven. Als we ons op Jezus richten, kunnen we met iedereen eten en drinken. Als we ons richten op Jezus kan niemand ons afnemen wat het beste is in het leven - zijn liefde en zijn woord. We kunnen iedereen uitnodigen in ons gebed en het gebed een tijd van genezing en vergeving laten zijn.

Gesprek

Kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.
Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten