User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-01-17

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,
meer nog: Hij woont in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.

Vrijheid

In vele landen lijden mensen onder oorlogsgeweld.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid voor mijn vrijheid.
Ik bid voor alle krijgsgevangenen.

Bewustzijn

Geef, Heer,
dat ik me bewust mag zijn
van alle goeds dat U me geeft
en help me er dankbaar om te zijn.
Moge ik uw zegeningen
altijd met anderen delen.

Het Woord van God

Johannes 1:35-42

De volgende dag stond Johannes daar weer, nu met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie, het lam Gods'. De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hen: 'Wat verlangt gij?' Ze zeiden tot Hem: 'Rabbi – vertaald betekent dit: Meester – waar houdt Gij u op?' Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien'. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven ze bij Hem.

Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: 'Wij hebben de Messias – dat vertaald betekent: de Gezalfde – gevonden', en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: 'Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; ge zult Kefas genoemd worden, dat betekent: rots.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • ‘Kom en zie!’ Eenvoudig en uitnodigend ... dát inspireert Gewijde Ruimte. Terwijl jij deze woorden nu leest, ben je een van de vele goede mensen die Jezus’ persoonlijke uitnodiging hebben aangenomen. Merk op hoe Jezus Petrus bij zijn naam noemt en hem zelfs een nieuwe naam geeft. Hij roept ook mij bij mijn naam. Dat maakt me blij.
  • Dit is geen eenmalige uitnodiging, maar een uitnodiging die duidt op blijvend gezelschap en vriendschap; het is de taal van de eenvoudige liefde. Later in dit evangelie horen we de woorden: ‘En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid kom Ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben’ (Johannes 14:3). Dit is de kern van de boodschap van Jezus en de bestemming van mijn leven: bij God zijn. Dit is het grote goddelijke project voor de mensheid. Hoe gek de wereld of mijn eigen leven ook is, ik weet nu waar het in het leven om gaat!
  • Ik spreek met Jezus en vraag Hem waarom Hij in mij geïnteresseerd zou zijn. Zegt Hij met een knipoog: ‘Wel, jij bent niet voor niets gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. We hebben jouw eeuwige gezelschap altijd al gewild!’

Gesprek

Soms vraag ik me af wat ik zou zeggen mocht ik U persoonlijk ontmoeten, Heer.
Ik denk dat ik zou zeggen: " Dank U Heer" omdat U er altijd bent voor mij.
Ik weet met zekerheid dat er momenten waren waarop U mij droeg, Heer.
Het was toen door uw kracht dat ik door de donkere nacht van mijn leven raakte.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten