User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-01-15

In Gods aanwezigheid

Ik richt mijn aandacht op God,
op zijn aanwezigheid in mij,
rondom mij.
Hij is de Schepper van de kosmos,
van de zon en de maan,
van de aarde,
van elke molecule,
elk atoom, van alles wat is.
God is in elke hartslag,
in elke ademhaling.
Hij is bij me. Hier en nu.

Vrijheid

Ik vraag Gods hulp,
om vrij te zijn van mijn eigen zorgen,
om open te staan voor Hem tijdens mijn gebed,
om Hem beter te leren kennen,
lief te hebben en te dienen.

Bewustzijn

Ik houd in gedachte
dat ik in de aanwezigheid van de Heer ben.
Ik zoek mijn toevlucht in zijn liefdevol hart.
Hij is mijn kracht in tijd van zwakte.
Hij is mijn troost in tijd van droefheid.

Het Woord van God

Marcus 2:1-12

Toen Jezus in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat Hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen, dat zelfs de ruimte vóór de deur geen plaats meer bood toen Hij hun zijn leer verkondigde. Men kwam een lamme bij Hem brengen die door vier mannen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag zakken.

Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme: 'Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.' Er zaten enkele schriftgeleerden bij. Ze zeiden bij zichzelf: 'Wat zegt die man daar? Hij spreekt godslasterlijk! Wie anders kan er zonden vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden en Hij zei hun: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lamme te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of: Sta op, neem uw bed en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven, - sprak Hij tot de lamme: - Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis.' De man stond op, nam zijn bed en voor aller ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van, en zij verheerlijkten God en zeiden: 'Zoiets hebben wij nog nooit gezien.'

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Deze dramatische scène breidt de besproken thema's van de ontmoeting met de lepralijder van gisteren uit. De grote menigte die zich rond Jezus heeft verzameld om Hem te horen spreken, herinnert de lezer aan de universele zending van Jezus. Vervolgens wordt een nieuwe dimensie van die zending geopenbaard, want zonder dat het gevraagd wordt, vergeeft Jezus de zonden van de lamme. De schriftgeleerden zien de gevolgen hiervan - die man uit Nazareth gebruikt een macht die alleen aan God is voorbehouden. Terwijl alle mensen verbaasd en verheugd zijn dat Hij ook de man geneest, zien de religieuze autoriteiten dat Hij een bedreiging vormt. Zoals we later in het lijdensverhaal zien, brengen ze Jezus uiteindelijk ten val, schakelen ze Hem uit en keren ze terug naar de status quo waarin zij alleen de leiding hebben. Ik ontmoet Jezus wanneer het stil is in huis en vraag Hem om mij uit te leggen wat er werkelijk aan de hand was. Hij praat met mij over de tegenstand die ik als zijn ware volgeling kan ondervinden.

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten