User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-01-14

In Gods aanwezigheid

Bij vrienden zijn is altijd prettig.
Wanneer ik voor uw aanschijn kom, Heer,
weet ik mij in de aanwezigheid van mijn Schepper.
Uit liefde ben ik immers geschapen.
Er gaat niets boven uw aanwezigheid.

Vrijheid

Heer, schenk mij uw genade
opdat ik in dit leven
gevrijwaard word
van de uitwassen in deze wereld.
Laat mij niet verstrikt raken
in het nastreven van rijkdom.
Mogen mijn hart en mijn geest
vrij zijn om U lief te hebben
en te dienen.

Bewustzijn

Wetend dat God
onvoorwaardelijk van me houdt,
kijk ik eerlijk naar de afgelopen dag,
wat er gebeurd is en hoe ik me voelde.
Ben ik dankbaar om iets?
Dan dank ik.
Is er iets waar ik spijt van heb?
Dan vraag ik om vergeving.

Het Woord van God

Marcus 1:40-45

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en hem smeekte: 'Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen'. Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein'. Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: 'Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren'. Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • ‘Door medelijden bewogen.’ Opnieuw wint een goddelijk mededogen het van de rituele wetten terwijl Jezus de lepralijder aanraakte. Misschien had niemand de arme man in jaren aangeraakt. Ik ontmoet hem daarna en nodig hem uit om zijn ervaring te delen. Merk op dat deze anonieme man het risico heeft genomen om de belofte dat de blijde boodschap echt voor iedereen is, ernstig te nemen. Daarom komen mensen naar Hem toe 'van alle kanten’.
  • Dan neem ik zijn plaats in en vraag Jezus waarvan ik genezen wil worden; ik zie zijn gezicht met liefde verzachten. Hij wordt niet afgeschrikt door de aard van mijn nood. Als ik in zijn ogen kijk zie ik dat ik voor Jezus belangrijk ben en dat Hij alleen de volheid van het leven voor mij wenst. Ik laat me door Hem aanraken of zelfs omhelzen zoals de vader zijn verloren zoon omhelsde. Ik voel me door Hem aanvaard zoals ik ben, en dat ik diep van binnen, op het niveau van de relatie met Hem, geheeld word.

Gesprek

"Blijf bij mij en waak met mij".
Het zijn uw woorden, Heer
die Gij sprak tot uw leerlingen
vooraleer uw lijden en dood in te gaan.
Ik weet, Heer, dat Gij bij mij zult blijven
en over mij zult waken
alle dagen van mijn leven.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten