User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-01-12

In Gods aanwezigheid

"Wees stil en weet dat Ik jouw God ben."
Heer, uw woorden leiden ons naar
de rust en de grootheid van uw Aanwezigheid.

Vrijheid

Vele landen lijden op dit ogenblik
onder de verschrikkingen van de oorlog.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid
voor mijn eigen vrijheid.
Ik bid voor alle gevangenen en gijzelaars.

Bewustzijn

Als ik de warmte van de zon
op mijn gezicht voel
ben ik me bewust van
Jouw aanwezigheid
in onze wereld.

Het Woord van God

Marcus 1:21-28

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: 'Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken? Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt: de Heilige Gods.' Jezus voegde hem toe: 'Zwijg stil en ga weg uit die man.' De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zó verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: 'Wat betekent dat toch? Een nieuwe leer met gezag! Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.' Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Er worden hier strijdlijnen getrokken. Jezus, dat weten we al, draagt de heilige Geest in zich en brengt de blijde boodschap van Gods liefde voor de mensheid. De onreine geest vertegenwoordigt de krachten die de mensen domineren en minder vrij maken. Een dergelijke ingrijpende dynamiek vindt men overal in het menselijk leven terug: in familiebanden, in het godsdienstonderwijs, in de politiek, in de economie, enz. Alle vormen van machtsmisbruik zijn inbegrepen. We zien het overal. Maar voor Jezus staat zijn gezag in dienst van anderen, zoals in deze genezingsscène.
  • Gezag tonen ten dienste van anderen is een geliefd thema in Marcus' voorstelling van Jezus. Hij zal sterven in wat een vergeefse poging lijkt om het misbruik van de macht uit te bannen. Hier word ik ingewijd in wat het betekent om volgeling te zijn. Er rijzen twee vragen: Probeer ik soms anderen te domineren? Protesteer ik wel eens tegen onderdrukking? Ik vraag mij af welke gedragsverandering ik nodig heb.

Gesprek

Ben ik mij bewust van mijn reacties
wanneer ik bid tot God ?
Voel ik me aangesproken, bemoedigd, boos?
Ik beeld me Jezus in
die naast mij zit of staat,
en verwoord mijn gevoelens,
zoals twee vrienden doen die elkaar vertrouwen.

Besluit

Ik dank God
voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten