User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Dagelijks gebed - 2021-01-11

In Gods aanwezigheid

Ik neem tijd om me bewust te worden
van Gods aanwezigheid.
Bij mij. Hier en nu.
Hij is nabij in wat ik doe,
in wie ik ontmoet, in wat me overkomt.
Hoe kan ik sterker uit deze Aanwezigheid leven?

Vrijheid

Heer, U heeft mij het grote geschenk
van de vrijheid gegeven.
In deze tijd, o Heer,
zou ik graag vrij zijn
van racisme en onverdraagzaamheid.
Laat mij me steeds herinneren
dat wij allemaal kostbaar zijn uw ogen.

Bewustzijn

Op dit ogenblik, Heer, breng ik mijn gedachten naar U.


Ik laat mijn bezigheden en taken achterwege.


Ik vind rust en verkwikking in de aanwezigheid van de Heer.

Het Woord van God

Marcus 1:14-20

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.'

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.' Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag

Active
Default
  • Het Marcus’ evangelie is geschreven om twee vragen te beantwoorden: ‘Wie is Jezus?' en ’Wat betekent het om leerling van Jezus te zijn’? Het evangelie van gisteren is een antwoord op de eerste vraag, met als bijkomend gegeven dat Jezus de blijde boodschap van God verkondigt - niet zomaar goed nieuws, maar Gods goede nieuws voor de wereld. Vandaag krijgen we het begin van een antwoord op de tweede vraag: iedereen kan een leerling zijn - spectaculaire gaven of opleiding zijn geen vereisten om in aanmerking te komen. Waar het om gaat is dat je beschikbaar bent en bereidt om Jezus te volgen. Het leerling zijn houdt ook een verandering in van onze normen en waarden tot ze in overeenstemming zijn met die van Jezus.
  • Deze scène toont het moment waarop Jezus zijn openbare leven begint - nadat Johannes gevangen was genomen. Er is hier een subtiele verwijzing dat dit met Jezus kan gebeuren, en ook met zijn leerlingen. Zij zullen moed nodig hebben om op het goede spoor te blijven. Ik praat met Jezus over dit alles en vraag wat ik nodig heb.

Gesprek

Ik denk eraan
dat ik nog steeds in Gods aanwezigheid vertoef,
verbeeld me dat Jezus zelf
naast mij staat of zit,
en ik vertel Hem waarover ik allemaal pieker,
wat me op het hart ligt,
precies zoals twee vrienden met elkaar spreken.

Besluit

Ik dank God voor deze enkele ogenblikken
die ik met Hem alleen heb doorgebracht,
en voor de inzichten
die ik heb mogen ontvangen over de tekst.

Amen

 

Dank voor uw bezoek aan Gewijde Ruimte. Enkele links om verder te gaan:

 

 

Elke dag een gebedspodcast met de bijbellezing van de dag

 

​     Bijbelse audio-retraite rond ecologie

 

Bijbelse audio-retraite rond ouder worden

 

Geef uw bedenkingen en suggesties over Gewijde Ruimte en lees die van anderen

 

Ignis, tijdschrift van de jezuïeten over geloof en samenleving

 

  • In alle dingen

    Mijmeringen van een jezuïet:blog van Nikolaas Sintobin sj

 

     Officiële website van de jezuïeten in de Lage Landen

 

 

 

 

Meer Gewijde Ruimte

Reflecting

Verbonden

Een gebedswebsite van de jezuïeten